Laureat stypendium START

17-05-2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła 100 laureatów stypendiów START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Młodym badaczem z Politechniki Łódzkiej, który otrzyma finansowe wsparcie jest dr Paweł Latosiński z Instytutu Automatyki.

Tematyka badań, którymi się zajmuje naukowiec dotyczy teorii sterowania. Swoje osiągnięcia zebrał w rozprawie doktorskiej wykonanej pod opieką promotora i mentora prof. Andrzeja Bartoszewicza.

dr Paweł Latosiński dr Paweł Latosiński

Wspólnie napisali wiele artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Rozprawa doktorska Pawła Latosińskiego została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

 

- Stypendium uzyskane w programie START z pewnością zapewni mi odpowiednie zaplecze finansowe do prowadzenia działalności naukowej – mówi laureat. - W szczególności planuję zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Ułatwi mi to kontynuowanie badań nad sterowaniem ślizgowym dyskretnymi obiektami dynamicznymi, które rozpocząłem w mojej rozprawie doktorskiej.

W dotychczasowych pracach dr Latosiński wykazał, że zaproponowane przez niego metody gwarantują lepszą odporność układu na zakłócenia i na niepewności modelu niż stosowane powszechnie rozwiązania.

Przykładowo, w jednej ze swoich prac opublikowanej w czasopiśmie Applied Mathematical Modelling rozważał zastosowanie specjalnego algorytmu sterowania układem logistycznym z wieloma dostawcami. Jak wyjaśnia - W układzie tym wszyscy dostawcy mają ograniczone możliwości transportowe, a także określony najmniejszy rozmiar zamówienia jaki są skłonni przyjąć. Celem procesu sterowania jest pełne zaspokojenie nieprzewidywalnego popytu, przy jednoczesnym zapewnieniu, że magazyn o ustalonej powierzchni nigdy nie będzie przepełniony. Udowodniłem, że zaproponowana przeze mnie strategia realizuje cel.