Laureat konkursu ETIUDA

27-08-2019

Dominik Banat, doktorant z Wydziału Mechanicznego PŁ, otrzymał stypendium naukowe w konkursie ETIUDA Narodowego Centrum Nauki.

Laureat konkursu przygotowuje rozprawę doktorską związaną z badaniami nad wytrzymałością cienkościennych konstrukcji kompozytowych typu Fiber Metal Laminate (FML).

Mgr inż. Dominik Banat Mgr inż. Dominik Banat

Badanie materiały mają ogromny potencjał konstrukcyjny.

- Moim celem jest stworzenie uniwersalnego modelu numerycznego do oceny nośności ściskanych, cienkościennych konstrukcji kompozytowych FML, który pozwoli przeprowadzić analizę zniszczenia konstrukcji kompozytowej, bez konieczności wykonywania pełnej procedury testów eksperymentalnych - wyjaśnia Dominik Banat, który zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej NCN w kategorii ST – Nauki Ścisłe i Techniczne.

Laureaci ETIUDY otrzymują wysokie stypendia naukowe oraz możliwość odbycia stażu w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Doktorant planuje odbyć staż w Niemieckim Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki DLR w Brunszwiku.

Opiekunem naukowym i promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. Radosław Mania z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ.