Latynoamerykański sukces

22-07-2019

Nowatorskie pomysły, świeże spojrzenie i wiele miłych słów pod adresem Politechniki Łódzkiej – tak w dużym uproszczeniu podsumować można dwutygodniową szkołę letnią „TUL Study Camp”, zorganizowaną w ramach projektu „Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii”.

 

 

Projekt, który sfinansowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ze środków programu „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”, został skierowany do młodzieży polonijnej z Ameryki Południowej. Podczas pobytu w Łod, 5 uczestników z Argentyny i 5 z Brazylii wraz z parą opiekunów opracowywało narzędzia promocji oferty edukacyjnej PŁ za granicą, przy okazji poznając miasto, polską kulturę oraz zasady studiowania na polskiej uczelni.

Młodzież z Brazylii w czasie zajęć Design Thinking Młodzież z Brazylii w czasie zajęć Design Thinking

foto: Małgorzata Spodenkiewicz

Program przedsięwzięcia był naprawdę bogaty. – Staraliśmy się, by oprócz realizacji założeń merytorycznych uczestnicy spotkali się z pięknem i różnorodnością naszego miasta. Myślę, że udało nam się pokazać to, co najlepsze w Łodzi i w Politechnice Łódzkiej – podsumowuje Joanna Włodarczyk, koordynator projektu z CWM PŁ. Wspólne wycieczki, posiłki i miło spędzone chwile nie przysłoniły głównego celu pobytu Polonusów w PŁ, a było nim zdiagnozowanie potrzeb kandydatów na studia z Ameryki Południowej oraz zaproponowanie, jak zachęcić ich do podjęcia studiów w naszej uczelni.

Grupa z Argentyny Grupa z Argentyny

foto: Małgorzata Spodenkiewicz

Zaangażowanie obydwu zespołów, ich dojrzałość i świeże spojrzenie na tematy marketingowe zaskoczyły nas bardzo pozytywnie – zgodnie twierdzą mgr Grażyna Budzińska i dr inż. Dagna Siuda, prowadzące przez cały czas trwania szkoły letniej zajęcia Design Thinking. – Polscy studenci mogliby się wiele nauczyć od naszych gości, jeśli chodzi o dyscyplinę pracy – dodają. Podobne zaangażowanie zaobserwować można było także podczas lekcji języka polskiego – być może dlatego, że wybrani w procesie rekrutacji uczestnicy „TUL Study Camp”, to osoby z rodzin polonijnych, od lat kultywujących polskie tradycje i pielęgnujących pamięć o polskich przodkach.

W czasie prezentacji projektu grupy z Argentyny W czasie prezentacji projektu grupy z Argentyny

foto: Małgorzata Spodenkiewicz

Wyzwania na przyszłość

Finałowe prezentacje, podsumowujące dwa tygodnie pracy argentyńskiej i brazylijskiej drużyny, zaakcentowały wiele kwestii, istotnych z perspektywy uczelni, która, tak jak Politechnika Łódzka, zabiega o studentów spoza Unii Europejskiej. Głównym problemem, na który zwrócili uwagę jest mała wiedza o Polsce, a tym bardziej o Łodzi, wśród młodzieży w Ameryce Południowej. Zazwyczaj na miejsce studiów zagranicznych wybierana jest Hiszpania czy Francja. Powodem jest nie tylko atrakcyjność kulturowa tych państw, ale również szeroka oferta stypendiów i wsparcie finansowe oferowane osobom z mało zamożnych rodzin. Okazuje się, że nawet ta niewielka część młodzieży, zainteresowana studiami w Polsce, często rezygnuje ze względu na rozbudowane formalności oraz niejasność informacji prezentowanych na stronach internetowych uczelni. Jak zmienić taki stan rzeczy?

Swoja propozycję przedstawia grupa z Brazylii Swoja propozycję przedstawia grupa z Brazylii

foto: Małgorzata Spodenkiewicz

Uczestnicy szkoły letniej zaproponowali szereg usprawnień: większy nacisk na promocję w mediach społecznościowych, proste w obsłudze strony internetowe w portugalskiej i hiszpańskiej wersji językowej czy też częstszy udział uczelni w zagranicznych targach edukacyjnych i konferencjach. To tylko niektóre z pomysłów. Zdaniem uczestników, którzy zaprojektowali dedykowaną aplikację mobilną oraz rekrutacyjną stronę internetową dla społeczności latynoamerykańskiej, to czym Politechnika Łódzka powinna się chwalić za granicą to położenie w centrum Europy, bogata infrastruktura uczelni, szeroko zakrojona współpraca z przemysłem oraz wysoka jakość kształcenia.

 

„Ambasadorzy PŁ” w akcji

Zgodnie z założeniami projektu „TUL Study Camp”, promocja naszej uczelni w Argentynie i Brazylii nie kończy się wraz z wyjazdem uczestników. Jako „Ambasadorzy Politechniki Łódzkiej” będą oni promować PŁ w krajach macierzystych, przedstawiając prezentacje w swoich szkołach i organizacjach polonijnych, podejmując działania w mediach społecznościowych, a także poprzez tzw. „marketing szeptany”. Jest o co walczyć, ponieważ obydwa państwa to kilka milionów potencjalnych studentów z dobrą znajomością języka angielskiego, spośród których duża część to osoby o polskich korzeniach.

 

Wsparcie NAWA

„Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii” to jeden z dwóch projektów Politechniki Łódzkiej dofinansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”. Drugi, zatytułowany „Ça roule avec TUL”, skierowany został do mieszkańców Maroka i zakładał promocję Politechniki Łódzkiej na rowerach miejskich w Marrakeszu.