Komitet Organizacyjny, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

  Europejskie badania chemików środowiska

2020-01-31
Międzynarodowe spotkanie otworzył rektor PŁ prof. Sławomir Wiak oraz dziekan Wydziału Chemicznego prof. Małgorzata I. Szynkowska
Jcek Szabela

Międzynarodowa konferencja EMEC20 20th European Meeting on Environmental Chemistry odbyła się w Politechnice Łódzkiej w grudniu 2019 r. Poświęcona była szeroko rozumianym problemom związanym z analityką próbek środowiskowych. W obradach udział wzięli światowej sławy naukowcy zajmujący się badaniami związanymi z chemią, ochroną środowiska i naukami pokrewnymi.

W konferencji uczestniczyło około 140 osób z 18 krajów. Mimo tytułowego European, goście przyjechali także z Japonii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Wygłoszono 3 wykłady plenarne, 14 wykładów zaproszonych, 41 komunikatów i przedstawiono 74 postery.