Kinga Stasik, Pełnomocnik dziekana ds. promocji wydziału