Kierownicy dyscyplin naukowych

25-02-2019

Politechnika Łódzka przygotowuje się do zmian wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia stawia przed sobą ambitne cele związane z jej rozwojem w zakresie badań i kształcenia. Jak mówił rektor prof. Sławomir Wiak w przemówieniu na inauguracji nowego roku akademickiego, uczelnia zmierza do efektywniejszego wykorzystania potencjału badawczego, a także podniesienia jakości prac naukowych i opartego na ich efektach poziomu kształcenia.

Zdaniem rektora szczególne wyzwania stoją przed społecznością Politechniki Łódzkiej w obszarze nauki - Ustawa 2.0 umożliwia autonomiczne kształtowanie polityki naukowej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. W naszej uczelni zdefiniowaliśmy 12 dyscyplin naukowych. Najważniejszym wyzwaniem jest dla nas uzyskanie w roku 2021 kategorii A lub A+ we wszystkich dyscyplinach prowadzonych przez Politechnikę Łódzką. Naszym strategicznym celem jest uzyskanie statusu uczelni badawczej. Z tym wiąże się m.in. większe finansowanie na ambitne projekty naukowe.

 

Rektor prof. Sławomir Wiak powołał kierowników dyscyplin naukowych. Zostali nimi:

 • prof. Marek Balcerzak - kierownik dyscypliny matematyka w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych
 • dr hab. inż. Sławomir Hausman - kierownik dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ - kierownik dyscypliny inżynieria materiałowa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. PŁ - kierownik dyscypliny inżynieria chemiczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • prof. Maria Koziołkiewcz - kierownik dyscypliny technologia żywności i żywienia w dziedzinie nauk rolniczych
 • prof. Tomasz Kubiak - kierownik dyscypliny inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • prof. Marek Lefik - kierownik dyscypliny inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • prof. Marek Pabich - kierownik dyscypliny architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ - kierownik dyscypliny nauki fizyczne w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych
 • prof. Michał Strzelecki - kierownik dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • prof. Małgorzata Szynkowska - kierownik dyscypliny nauki chemiczne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
 • dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ - kierownik dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w dziedzinie nauk społecznych.