Katarzyna Znajdek, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki