Kalendarz wyborczy na kadencję 2020-2024

02-03-2020

Senat Politechniki Łódzkiej przyjął na lutowym posiedzeniu kalendarz wyborów Rektora oraz Senatu na kadencję 2020-2024.

Wyboru Rektora dokona Uczelniane Kolegium Elektorów. W jego skład wejdzie 112 osób, reprezentujących wszystkie grupy pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

Kandydatów na Rektora do Uczelnianej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać: Rada Politechniki Łódzkiej oraz każdy członek wspólnoty Uczelni posiadający bierne prawo wyborcze.

Kluczowe terminy dla wyboru Rektora:

  • Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 kwietnia 2020 r. (od godz. 9:00) do 23 kwietnia 2020 r. (do godz. 15:00).
  • Senat PŁ na swoim posiedzeniu 29 kwietnia 2020 r. zaopiniuje kandydatów na rektora.
  • Zgodnie z nowym Statutem PŁ kandydatów na Rektora wskaże Rada Politechniki Łódzkiej, po zapoznaniu się z ich wizjami rozwoju Uczelni. Uczyni to do 20 maja 2020 r.
  • Listy kandydatów ogłosi Uczelniana Komisja Wyborcza, po wskazaniu przez Radę Politechniki Łódzkiej, nastąpi to do 25 maja 2020 r.
  • 28 maja 2020 r. odbędzie się spotkanie kandydatów z elektoratem.
  • Wybór nowego Rektora odbędzie się 2 czerwca 2020 r.

Wybory do Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów zostaną przeprowadzone do 8 kwietnia 2020 r. i w drugim etapie do 22 kwietnia 2020 r. dla przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów.

W nowej kadencji Senat będzie liczył 49-osób.