Julia Skrzypkowska z zespołem Biura Karier PŁ

  #DomoweBiuroKarier

2020-05-03
mat. promocyjny

Zespół trenerów, doradców i coachów Biura Karier Politechniki Łódzkiej wie doskonale, że nowa rzeczywistość generuje błyskawicznie nowe potrzeby. Właśnie dlatego zostały podjęte działania wychodzące naprzeciw tym potrzebom oraz istniejącym obecnie barierom i i trudnościom. Akacja #DomoweBiuroKarier dedykowana jest studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom naszej uczelni.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej przygotowało osiem wirtualnych aktywności, z których można skorzystać nie wychodząc z domu.