Jubileuszowy Mobility Week

29-11-2019

Wraz z ostatnim tygodniem listopada w Politechnice Łódzkiej odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Mobility Week – tygodnia wydarzeń promujących mobilność wśród studentów i pracowników uczelni. Wydarzenie pozwoliło na poszerzenie wśród społeczności akademickiej wiedzy o korzyściach płynących z wyjazdów zagranicznych.

Podczas 10. Mobility Week organizatorzy postawili na dobrą zabawę połączoną z networkingiem i spotkaniami „face to face”. Oprócz sztandarowych punktów programu, takich jak konkurs dla pracowników „Mój Erasmus w 3 minuty”, spotkań studentów podczas „Erasmus Cafe” czy też warsztatów i promocji na wydziałach pojawiły się nowe atrakcje.

 

Przy urodzinowym torcie prorektor Grzegorz Bąk i dyrektor CWM Dorota Piotrowska Przy urodzinowym torcie prorektor Grzegorz Bąk i dyrektor CWM Dorota Piotrowska

foto: Jacek Szabela

Należały do nich „Śniadania z Erasmusem”. Każdego dnia na innym wydziale można było skosztować specjały z różnych stron świata przygotowane przez zagranicznych studentów, a przy okazji porozmawiać o mobilności. Z hukiem uczczono również okrągłe, 10. urodziny Mobility Week – 29 listopada 2019 roku w klubie Scenografia odbyła się wieczorna, jubileuszowa impreza dla studentów.

W związku z przyjętą strategią rozwoju, Politechnika Łódzka już od kilku lat stawia na umiędzynarodowienie i wzrost wskaźnika mobilności studentów i pracowników. Wciąż zbyt mało członków grona akademickiego, zwłaszcza studentów, zdaje sobie sprawę, jak wiele doświadczeń mogą zyskać dzięki wyjazdom do uczelni zagranicznych, między innymi w ramach programu Erasmus+.

- Badanie wykonane przez Centrum Językowe PŁ wyraźnie pokazało, że poza czynnikami finansowymi, studentów wciąż najbardziej zniechęcają argumenty wysuwane przez kadrę akademicką, związane najczęściej z koniecznością powtarzania roku czy niezaliczeniem przedmiotu. Jest to niepokojące, bo w czasach, kiedy każdy student może bez większego problemu kupić bilet i wyjechać za granicę, atrakcyjność mobilności w ramach toku studiów spada – podkreśliła dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM podczas uroczystego otwarcia Mobility Week. - Jako nauczyciele akademiccy musimy szukać dodatkowej motywacji dla studentów i zrobić wszystko, by ich zachęcać, a nie zrażać. To jest ogromne zadanie dla nas na najbliższą przyszłość – dodaje.

Pomimo licznych barier dotyczących wyjazdów polskich studentów, optymistycznie ocenić można tzw. „mobilność IN”. W semestrze zimowym 19/20 odnotowano 25-procentowy wzrost liczby przyjeżdzających do PŁ studentów zagranicznych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zaobserwować można również znaczny wzrost popularności Politechniki Łódzkiej wśród studentów spoza UE - z Kazachstanu, Meksyku, Indii, Brazylii i Chin.