Jerzy Goszczyński, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”