Janina Leks-Stępień, Instytut Papiernictwa i Poligrafii