Intensywny finisz projektu High5

28-09-2022

Wraz z końcem lata podsumowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia europejskiego projektu Erasmus+ High5 - Transdisciplinary methodology for Integrated Design in higher education, który koordynuje Politechnika Łódzka. Projekt zakłada stworzenie międzynarodowych programów i materiałów dydaktycznych do pracy projektowej ze studentami, wykorzystujących i łączących różne techniki pod hasłem Integrated Design.

 

Konferencja w Estonii

W stolicy Estonii na Uniwersytecie w Tallinie (Tallinna Üllikol) odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca metodologii Integrated Design. Partnerzy mówili o własnych doświadczeniach we wprowadzaniu innowacyjnych form kształcenia, pracy projektowej oraz wykorzystania aspektów zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej w projektach realizowanych przez uczniów i studentów. Pierwszą część spotkania wypełniły wystąpienia członków międzynarodowego konsorcjum projektowego. Szczególną wartość miały warsztaty o tematyce związanej z projektem High5.

Warsztaty z Integrated Design prowadzone podczas międzynarodowej konferencji przez naszych trenerów - Annę Laskę-Leśniewicz i Alekandrę Jastrzębską Warsztaty z Integrated Design prowadzone podczas międzynarodowej konferencji przez naszych trenerów - Annę Laskę-Leśniewicz i Alekandrę Jastrzębską

foto: arch. autorów

Przedstawiciele Politechniki Łódzkiej poprowadzili zajęcia z Integrated Design jako kompleksowego podejście do tworzenia (zrównoważonych) innowacji (Anna Laska-Leśniewicz, Aleksandra Jastrzębska) oraz poświęcone technikom brainstormingu jako złotemu środkowi pracy w grupie projektowej (Krzysztof Jastrzębski). Projektowanie zintegrowane wykorzystuje już istniejące metody i podejścia, dlatego to do nich nawiązywała tematyka kolejnych warsztatów. Zajęcia poświęcone wykorzystaniu celów zrównoważonego rozwoju oraz gospodarcze o obiegu zamkniętym odbyły się pod okiem przedstawicieli Uniwersytetu w Tallinie (Jaanus Terasmaa) i Uniwersytetu w Aveiro (Elisabeth Pereira). Warsztaty nawiązywały też do ważnej problematyki przedsiębiorczości i zwinnych metod zarządzania (Francisco Oliveira, Uniwersytet w Aveiro), wykorzystania w dydaktyce metod gamifikacji (Olivier Heidmann, Uniwersytet w Thessaly) oraz tworzenia grup projektowych na podstawie testów osobowości (Eugenia Kovatcheva Uniwersytet Bibliotekoznawstwa i Technologii Informatycznych w Sofii).

Szkolenie dla kadry akademickiej Politechniki Łódzkiej z zakresu metodologii Integrated Design Szkolenie dla kadry akademickiej Politechniki Łódzkiej z zakresu metodologii Integrated Design

foto: arch. autorów

Dodatkowo, w kolejnych dniach odbyło się też spotkanie projektowe, zorganizowane przez estoński zespół z Uniwersytetu z Tallinie.

Oprócz sesji podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia oraz planowania ostatnich miesięcy wspólnej pracy projektowej, dyskutowaliśmy już o kolejnych możliwościach rozwoju i dalszej współpracy w zakresie nowoczesnej edukacji w szkolnictwie wyższym.

Szkolenie w PŁ

Kolejnym wydarzeniem było szkolenie dla kadry akademickiej Politechniki Łódzkiej w Fabryce Inżynierów. W czasie tego spotkania pracownicy zapoznali się z opracowaną w ramach projektu High5 metodologią Integrated Design. Co więcej, zostały zaprezentowane materiały dydaktyczne, które nasi wykładowcy będą mogli wykorzystywać na swoich zajęciach. Wszystkie rezultaty projektu High5 mają charakter uniwersalny i można je w prosty sposób dostosować do potrzeb konkretnego przedmiotu i projektu realizowanego przez studentów.