Inauguracyjne posiedzenie konwentu Politechniki Łódzkiej

27-03-2018

We wtorek 27 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu Politechniki Łódzkiej. Jego członkami są osoby zaangażowane w rozwój Łodzi i regionu, wśród nich Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Gremium skupia 22 osoby, głównie przedstawicieli największych przedsiębiorców i instytucji finansowych z województwa łódzkiego. Zadaniem Konwentu jest inicjowanie i doradztwo w podejmowaniu długoterminowych planów rozwoju oraz inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy uczelni z szeroko pojętym otoczeniem.

Członkowie Konwentu na funkcję Przewodniczącego wybrali rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka. Rektor, przedstawiając potencjał uczelni, podkreślił innowacyjność prowadzonych tu badań i kompetencje kadry, które mają wpływ na podejmowanie decyzji o lokowaniu w naszym mieście nowych przedsięwzięć gospodarczych i rozwijania tych już istniejących. Wymienił też zmiany jakie zapisano w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, m.in. doktoraty wdrożeniowe czy też studia dualne, ważne z punktu widzenia otoczenia gospodarczo-społecznego uczelni. W czasie dyskusji podkreślano, że bez współpracy uczelni i biznesu trudno jest mówić o rozwoju gospodarczym. Wyrażono nadzieje, że działalność Konwentu PŁ te możliwości spotęguje. Służyć temu ma utworzenie tematycznych grup roboczych złożonych z przedstawicieli Politechniki Łódzkiej oraz instytucji skupionych w Konwencie. Obszarów potencjalnej współpracy jest wiele. Do podstawowych należą: projekty badawczo-rozwojowe, występowanie o finansowanie ze środków zewnętrznych, praktyki przemysłowe dla pracowników PŁ, staże dla studentów, wspólne projekty promujące potencjał regionu, wymiana dobrych praktyk i wiele innych.