Implanty z drukarki

29-08-2019

NCBiR dofinansowało w programie LIDER projekt Automatyczne urządzenie do wytwarzania spersonalizowanych implantów do regeneracji obwodowej tkanki nerwowej. Celem projektu jest skonstruowanie kompaktowego i mobilnego urządzenia, które pozwoli na wyprodukowanie hybrydowych implantów o strukturze bliskiej do mikrośrodowiska tworzonego przez organizm żywy. Implanty przeznaczone będą do wspomagania w warunkach aseptycznych regeneracji uszkodzonych nerwów obwodowych.

Urządzenie będzie wykorzystywać zjawisko elektrodepozycji z roztworu polimeru oraz druk 3D. Czas potrzebny na wydrukowanie implantu to 10-30 minut.

Implanty będą miały właściwościości fizykochemiczne, biochemiczne i biologiczne oraz wymiary dostosowane do wielkości i stopnia uszkodzenia tkanki nerwowej pacjenta. Z pewnością przyczyni się to do jej prawidłowej i szybszej regeneracji.

Wytworzenie implantu bezpośrednio przed jego wprowadzeniem do organizmu pozwoli na szybszą interwencję chirurgiczną, co ma krytyczne znaczenie dla przebiegu procesu regeneracji obwodowej tkanki nerwowej.

Implanty zostaną poddane ocenie biokompatybilności in vitro. Brak cytotoksyczności otrzymanych produktów pozwoli na przeprowadzenie badań biokompatybilności in vivo, które sprawdzą efekt i procesy wywołane odpowiedzią immunologiczną po wszczepieniu implantu. Końcowym etapem projektu będzie ocena powrotu funkcji neurologicznych utraconych w wyniku przecięcia nerwu kulszowego. Implanty zostaną zastosowane w organizmie zwierzęcym.

Na podstawie otrzymanych wyników zostaną ocenione możliwości aplikacyjne. Urządzenie i wytwarzane przez nie implanty zostaną ocenione pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi i kompletności jako wyrobu medycznego.