IEA - Energetyczny powiew ze świata w stronę Łodzi

12-03-2019

Politechnika Łódzka gościła ekspertów Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA -International Energy Agency). Po raz pierwszy w tej części Europy eksperci ds. energetyki wiatrowej Programów Współpracy Technologicznej IEA spotkali się (5-7 marca) w celu omówienia nowego międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego rozproszonej energetyki wiatrowej.

 

 

Przedmiotem eksperckich dyskusji był rozwój innowacji i modyfikacji istniejącej infrastruktury oraz unormowań technologicznych, a także szereg ustaleń związanych z otoczeniem branży. Obejmowały one uwarunkowania rynkowe, prognozy podaży i popytu, dystrybucję, logistykę, planowanie przestrzenne, społeczna akceptowalność nowych rozwiązań, przekwalifikowanie istniejącego i wykształcenie nowego pokolenia inżynierów i techników, a także kwestie klimatyczne.

Najnowsza inicjatywa IEA to rozpoczęcie prac w sektorze rozproszonej energetyki wiatrowej, dotyczących w szczególności turbin średniej wielkości (do 1,5 MW) generujących prąd na potrzeby lokalnych sieci energetycznych, bądź nawet konkretnych podmiotów.

W czasie spotkania W czasie spotkania

foto: Jacek Szabela

Polska, pomimo członkostwa w IEA nie uczestniczy w jej programach badawczych w obszarze energetyki wiatrowej  (IEA Wind TCP), lecz dzięki staraniom naukowców z Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ: dr. inż. Macieja Karczewskiego i dr. iż. Piotra Domagalskiego, współpracujących z IEA oraz przychylności rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka - istnieje szansa na przekonanie kręgów branżowych i decyzyjnych o korzyściach płynących z włączenia się do ww. obszarów współpracy. Młodych naukowców i animatorów rozwoju energetyki wiatrowej w Łodzi wsparły także władze Instytutu Maszyn Przepływowych oraz Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, którym szczególnie zależy na rozwoju sektora OZE. Profesorowie Krzysztof Jóźwik (IMP) i Grzegorz Wielgosiński (WIPOŚ) przedstawili delegatom z USA, Chin, Korei Południowej, Irlandii, Hiszpanii, Austrii i Danii potencjalne obszary współpracy.

Okazją do omówienia zagadnień Programów Współpracy Technologicznej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA Wind TCP) oraz roli PŁ w rozwju technologii OZE było spotkanie podsumowywujące u rektora prof. Sławomira Wiaka. Jego gośćmi byli organizatorzy oraz lider projektu Ian Baring-Gould (National Renewable Energy Laboratory w Colorado).

Celem zadeklarowanej współpracy jest m. in. przystąpienie Polski do Programów Współpracy Technologicznej MAE, dające wpływ na rozwój energetyki wiatrowej - lądowej i morskiej z wykorzystaniem krajowego potencjału naukowego, technologicznego i biznesowego.

W tym kontekście dobrym prognostykiem była deklaracja Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego podczas posiedzenia Rady UE ds. Energii w Brukseli (4 marca 2019 r.). Jak donosi portal kierunekenergetyka.pl - podczas posiedzenia Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r. kierownictwo resortu zapewniło, że zakładane są dwa istotne elementy rozwoju energetyki przyszłości.  Drugim elementem jest większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wiatru na morzu oraz na terenach rolniczo-hodowlanych – w biogazowniach.

Polska ze swym potencjałem i rosnącym popytem na energię może wkrótce stać się dynamicznym oraz istotnym partnerem badawczym dla IAE w tej części Europy – z oczywistymi korzyściami dla Politechniki Łódzkiej.