Grzegorz Sabiniak, Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej