Grupa Wyszehradzka w Łodzi

27-06-2023

W grudniu 2023 roku zakończy się projekt związany z wychwytywaniem i wykorzystaniem dwutlenku węgla. Prowadzone w nim działania są współfinansowane przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Projekt „Carbon Capture & Utilisation (CCUV4) Green Deal strategies for V4 countries: The needs and challenges to reach low-carbon industry” skupia naukowców z Politechnik w Pradze, Łodzi, Bratysławie i Miszkolcu. Koordynatorem całości jest prof. Lukas Kratky z praskiej uczelni, a ze strony polskiej - prof. Stanisław Ledakowicz z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

 

Czwarte już spotkanie partnerów projektu odbyło się w Politechnice Łódzkiej. Jak podkreśla prof. Stanisław Ledakowicz

Nasze konsorcjum integruje indywidualne działania badawczo-rozwojowe prowadzone w państwach Grupy Wyszehradzkiej związane z kierunkami przetwarzania CO2. Naszym celem jest opracowanie koncepcji biorafinerii 3G dla warunków panujących w naszych krajach, a następnie oceny techniczno-ekonomiczne i oceny cyklu życia (LCA). Głównie skupiamy się na badaniach procesów i projektowania urządzeń do separacji dwutlenku węgła z gazów spalinowych oraz jego chemicznej i biologicznej konwersji do docelowych produktów.

Technologie wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla są ważnym elementem drogi do neutralności klimatycznej w 2050 r. Jak podkreślają specjaliści, technologie chemiczne lub biologiczne mogą przekształcić dwutlenek węgla w różne biopaliwa lub substancje chemiczne, które mogą być potencjalnym produktem petrochemicznym.

- Technologia konwersji CO2 musi być zaprojektowana zgodnie z koncepcją biorafinerii, aby osiągnęła atrakcyjność ekonomiczną i była przyjazna dla środowiska – zaznacza prof. Ledakowicz. - Biorafineria trzeciej generacji (3G) wykorzystuje jako źródło węgla CO2, który jest wychwytywany i oczyszczany w procesie technologicznym, a następnie przekształcany w półprodukty lub produkty docelowe. Są to: biodiesel, bioetanol, metan, metanol, kwas mrówkowy, lipidy, karotenoidy, pigmenty, produkty spożywcze i produkty o wartości dodanej.

Jak informują realizatorzy projektu, współpraca jest poświęcona przede wszystkim wykorzystaniu CO2 w biorafineriach 3G, co wiąże się z identyfikacją emitentów tego gazu w poszczególnych krajach V4, a co za tym idzie określeniem potencjału utylizacji CO2 w trybie zdecentralizowanym. Konsorcjum skupia się na potrzebach badawczych i wyzwaniach związanych z biorafineriami opartymi na CO2  dla krajów V4 oraz na projektowaniu procesów, urządzeń i technologii konwersji CO2 do określonych produktów.

Więcej na stronie projektu https://ccuv4.fs.cvut.cz/

 

informacja o projekcie informacja o projekcie