Granty NCN

23-11-2018

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom niemal 400 mln zł.

W konkursie OPUS 15 złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów. Wsparcie finansowe otrzymają z Politechniki Łódzkiej cztery projekty o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych.

W panelu ST5 (synteza i materiały)

  • Nowe kopolimery typu Bottle-Brush, a choroba zwyrodnieniowa stawów - prof. dr hab. czł. PAN Krzysztof Matyjaszewski, Wydział Chemiczny, 1 788 120 zł.

W panelu ST7 (inżynieria systemów i telekomunikacji)

  • Siatki podfalowe jako ultracienkie zwierciadła laserów typu VCSEL, dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, 1 023 410 zł.

W panelu ST 8 (inżynieria procesów i produkcji)

  • Stany izolowane w układach sprzężonych oscylatorów, prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Tomasz Kapitaniak, Wydział Mechaniczny, 1 331 800 zł,
  • Produkcja wodoru na drodze reformingu skroplonego gazu ziemnego z wykorzystaniem nowych bimetalicznych katalizatorów naniesionych na złożone układy bitlenkowe, dr hab. inż. Paweł Mierczyński, Wydział Chemiczny 999 600zł.

W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. W piętnastej edycji konkursu do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł. Z Politechniki Łódzkiej dofinansowanie o łącznej wartości ponad 700 000 przyznano czterem projektom:

W panelu NZ 9 (nauki o lekach i zdrowie publiczne)

W panelu ST7 (inżynieria systemów i telekomunikacji):

  • Lasery półprzewodnikowe jako urządzenia do detekcji cieczy i gazów i badania ich właściwości, mgr inż. Magdalena Feliksa Marciniak, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, 151 000 zł
  • Azotkowe lasery VCSEL jako źródła sygnału w systemach VLC, mgr inż. Patrycja Katarzyna Śpiewak, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 162 850 zł

W panelu ST8 (inżynieria procesów i produkcji)

  • Nanostrukturalne katalizatory plazmowe do konwersji ditlenku węgla do gazu syntezowego, mgr inż. Ryszard Kapica, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 210 000 zł.