Fotel przyjazny człowiekowi i środowisku

22-06-2021

Politechnika Łódzka we współpracy ze Specjalistycznym Zakładem Tapicerstwa Komunikacyjnego TAPS Maciej Kowalski realizuje projekt o wartości 3,5 miliona złotych, którego efekty odczują pasażerowie, a także środowisko.

Na opracowanie nowej generacji podzespołów do foteli wykorzystywanych przez koleje, metro czy tramwaje Unia Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 2,87 miliona złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt otrzymał dofinasowanie z POIR Projekt otrzymał dofinasowanie z POIR

Z Politechniki Łódzkiej w badaniach uczestniczą naukowcy z wydziałów: Chemicznego i Mechanicznego, liderem jest firma SZTK TAPS Maciej Kowalski.

Prace projektowe zmierzają do umożliwienia produkcji foteli wzmagających poczucie bezpieczeństwa użytkowników oraz – zgodnie z „Europejską strategią na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym” – zmniejszających obciążenie środowiska naturalnego odpadami.

Środkiem, który ma doprowadzić do tego celu jest opracowanie i wykonanie wersji demonstracyjnych – podłokietnika, nośników siedziska/oparcia i osłony foteli montowanych w pojazdach szynowych. W elementach tych zostaną wykorzystane materiały kompozytowe nowej generacji, przyjazne środowisku, o obniżonej palności, określonych cechach biostatycznych hamujących wzrost bakterii i z dodatkami ułatwiającymi degradowalność i/lub kompostowalność.

Jak wyjaśnia dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników kierująca badaniami w uczelni – Do produkcji nowych podzespołów planujemy wykorzystanie biokompozytów wytworzonych z polimerów termoplastycznych, niepalnych kompozycji żywicznych, zawierających proekologiczne dodatki oraz nadanie tym elementom fotela właściwości mikrobobójczych i mikrobiostatycznych, dzięki dodaniu substancji pochodzenia roślinnego, np. propolisu.

Warto również zwrócić uwagę na zwiększoną degradowalność osiągniętą dzięki wprowadzeniu do kompozytów dodatków pochodzących m.in. z odpadów przemysłu garbarskiego i drobiarskiego. Zawarte w nich związki należące do naturalnych polimerów, takie jak polisacharydy, poliestry i polipeptydy ograniczą też ilość stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych.

Przedstawiciel lidera projektu, dr inż. Sławomir Krauze podkreśla – Projekt pozwoli nam osiągnąć IX poziom gotowości technologicznej. A zatem idea badawczo-rozwojowa może już przerodzić się w rzeczywisty produkt. Demonstracyjne elementy podzespołów foteli, prezentujące ostateczną ich formę w docelowym zastosowaniu będą mogły zostać wdrożone w produkcji.

Planowana data zakończenia realizacji projektu to koniec 2023 r.