Ekologiczna produkcja odnawialnych tworzyw sztucznych

15-03-2023

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej we współpracy z hiszpańskim ICFO - Instytutem Nauk Fotonicznych (The Institute of Photonic Sciences) i Universidade de São Paulo w Brazylii opracują innowacyjną technologię produkcji odnawialnych tworzyw sztucznych.

Projekt HELVA: Hybrydowa elektrosynteza chemikaliów o wartości dodanej otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w konkursie organizowanym przez europejską sieć M-ERA.NET 3. Sieć ta wspiera programy badawcze z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

dr hab. Vignesh Kumaravel dr hab. Vignesh Kumaravel

foto: arch. prywatne

Całkowita dotacja na projekt wynosi niemal 960 tysięcy euro. Z kwoty tej aż 620 000 euro otrzyma na badania zespół z PŁ. Prace w projekcie koordynować będzie dr hab. Vignesh Kumaravel pełniący obowiązki dyrektora ICRI-BioM Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (IRCI-BioM) przy udziale prof. dr hab. inż. Piotra Panetha z Wydziału Chemicznego i ICRI-BioM oraz profesor uczelni dr hab. inż. Olgi Marchut-Mikołajczyk z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności .

Jak mówi dr hab. Vignesh Kumaravel

Energia, którą wykorzystują dzisiejsze społeczeństwa i przemysł pochodzi ze związków zawierających węgiel. Istnieje zatem pilna potrzeba opracowania nowych metod syntezy tego typu związków, które byłyby przyjazne środowisku, ale także ekonomicznie opłacalne wykorzystując źródła, których zasoby są obecnie bardzo duże oraz materiały niekrytyczne. Doskonałym przykładem naszej zależności od paliw kopalnych są tworzywa sztuczne, które, same w sobie, po zakończeniu ich użytkowania, stanowią ogromny problem dla środowiska. HELVA to projekt technologii bioelektrochemicznej zasilanej energią ze źródeł odnawialnych, służącej do produkcji tworzyw nie-ropopochodnych z wykorzystaniem antropogenicznego dwutlenku węgla (CO2) jako składnika budulcowego. HELVA otworzyłaby drogę do zrównoważonej, biologicznej produkcji odnawialnych nie-ropopochodnych tworzyw, tym samym przyczyniając się do redukcji emisji i globalnego ocieplenia. HELVA jest projektem o ogromnym znaczeniu, gdyż w jego ramach opracowywana jest przełomowa technologia, która może pomóc w osiągnięciu celów UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej do 2050 r., zobowiązań podjętych w ramach COP-26, Europejskiego Zielonego Ładu, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz celów dotyczących neutralności węglowej Polski do 2050 r.