Dzień promocji

15-05-2019

Choć maj bywa często nazywany miesiącem matur, to w Politechnice Łódzkiej jest to miesiąc świętowania przez całą społeczność uczelni. Senat dwukrotnie spotyka się na uroczystych posiedzeniach, a studenci bawią się na juwenaliach, w tym roku pod hasłem W Łodzi magię się studiuje, Polibuda dziś baluje. Pierwsze majowe posiedzenie Senatu odbyło się z okazji promocji doktorskich.

 

 

Ponad stu trzydziestu naukowców otrzymało dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Ten moment zwieńczył okres wytężonej pracy i zaangażowania w naukowy rozwój.

W uroczystości promocji wzięło udział trzydziestu trzech doktorów habilitowanych i dziewięćdziesięciu ośmiu doktorów. Towarzyszyły im rodziny i przyjaciele. Uhonorowano także dziewięcioro profesorów, którzy w ostatnim czasie otrzymali nominacje profesorskie. Dumnym doktorom towarzyszyli też ich promotorzy.

Dotychczas w Politechnice Łódzkiej wypromowano prawie 750 doktorów habilitowanych i 3700 doktorów.

Nowi doktorzy Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Nowi doktorzy Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

foto: Ewa Chojnacka

 

Prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński mówił - Osiąganie kolejnych etapów na ścieżce naukowej kariery jest powodem do osobistej satysfakcji każdego z państwa, ale także do dumy uczelni, w której dokonuje się ten awans.

Nawiązując do prac związanych z wdrażaniem największej w ostatnich latach reformy nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił  - Naszym strategicznym celem jest znalezienie się w grupie uczelni badawczych. Jestem przekonany, że może się to udać dzięki zaangażowaniu, wysiłkowi i determinacji całego środowiska akademickiego Politechniki Łódzkiej.