Dwujęzyczność doceniona

15-03-2019

W Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja zorganizowana z okazji 20-lecia kształcenia dwujęzycznego w Łodzi. Współorganizatorami były łódzkie dwujęzyczne licea ogólnokształcące – IV, VIII, XIII i XXXII.

Konferencja Granice mojego języka są granicami mojego świata, która odbyła się w połowie marca, adresowana była przede wszystkim do środowiska nauczycieli języków obcych i nauczycieli akademickich, dyrektorów szkół, ale również do uczniów szkół podstawowych. 20-lecie kształcenia dwujęzycznego w Łodzi stanowiło okazję do przyjrzenia się roli języka obcego w edukacji młodych ludzi. Metoda Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), znana jest już od wielu lat i rekomendowana przez Komisję Europejską. Ciągle jest mało popularna w polskich szkołach i uniwersytetach. Opierający się właśnie na zasadach CLIL program Erasmus+ jest dopiero pierwszym tego typu doświadczeniem edukacyjnym dla większości młodych ludzi. Jednym z głównych celów wydarzenia było zatem zachęcenie środowiska dydaktyków do promocji zintegrowanego kształcenia wśród uczniów i studentów.

W panelu dyskusyjnym na temat kształcenia dwujęzycznego i różnych funkcji języka obcego we współczesnym świecie udział wzięli dr inż. Dorota Piotrowska oraz dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski. Ekspert PWN dr Sebastian Mrożek przedstawił wykład na temat kreatywności i innowacji w nauczaniu języków obcych. Odbyły się też warsztaty praktyczne.

Politechnika Łódzka nie bez kozery była gospodarzem i jednym z organizatorów spotkania. Nie tylko od wielu lat rozwija wymianę Erasmus+, ale również promuje i wspiera kształcenie w językach obcych. IFE PŁ oferuje kilkanaście kierunków studiów w języku obcym, w tym jeden kierunek dwujęzyczny – studia Gestion et Technologie. Dodatkowo, PŁ jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, od wielu lat z sukcesem rozwija program podwójnego dyplomu.

Konferencja Granice mojego języka są granicami mojego świata stanowiła jeden z elementów programu Ogólnopolskiego Festiwalu Frankofonia 2019.