Dwa dni z informatyką

21-11-2018

Łódzkie Dni Informatyki to najważniejsze wydarzenie branży informatycznej organizowane w Łodzi. Impreza jednocząca środowisko IT, prezentująca najnowsze trendy i rozwiązana w technologiach informatycznych, a także kierunki rozwoju rozpoczęła się 21 listopada na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Wykład otwierający wygłosił Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

Jednym z tematów przewodnich ŁDI była technologia 5G, wkrótce wdrażana w Łodzi jako mieście pilotażowym. Prezes UKE podkreślał, że ten sukces to efekt sprawnego działania, w którym swoje kompetencje łączą środowisko akademickie oraz otoczenie biznesowe. Za szczególnie istotny uznał też udział studentów w projekcie.

Rektor PŁ, pomysłodawca ŁDI prof. Sławomir Wiak Rektor PŁ, pomysłodawca ŁDI prof. Sławomir Wiak

foto: Jacek Szabela

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak otwierając Łódzkie Dni Informatyki mówił m.in. - Dotarliśmy do momentu, w którym znane nam sieci zmieniają się diametralnie, a Internet zmienia swoje oblicze. Tydzień temu uruchomiony został ekosystem 5G dla Łodzi – w ramach którego w kampusie Politechniki Łódzkiej zostanie przeprowadzony pilotaż sieci 5G. To właśnie uczelnia jest najlepszym miejscem dla takich działań – będziemy nie tylko tworzyć rozwiązania dla branży informatycznej i samej sieci 5G, ale także z naszymi partnerami z klastra chcemy popularyzować możliwości wykorzystania potencjału 5G w szeregu innych branż w ramach Przemysłu 4.0 i dla Smart Cities.

Prezes Marcin Cichy mówiąc w wykładzie o potencjale nowej technologii zaznaczył, że przepustowość sieci 5G jest rzędu 1Gbit/s, opóźnienia mniejsze niż 5 ms, a na m2 powierzchni przypadać będzie 100 urządzeń. Dzięki temu możliwe będzie wdrażanie rozwiązań nie tylko dla osób indywidualnych, ale również przez przemysł. Przedstawił informacje dotyczące aktualnego stanu oraz dalszego zagospodarowania zasobów bloków częstotliwości, które będą wykorzystywane do rozwoju technologii (700 MHz, 3,4-3,8 GHz i wreszcie 26 GHz). Mówił o konieczności uporządkowania tych pasm dla ich rozdysponowania i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Zaznaczył przy tym, że do uruchomienia sieci 5G nie wystarczy „zająć się częstotliwościami”, trzeba też uwzględnić standaryzację dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, przygotowanie ram prawnych, finansowanie przedsięwzięcia oraz efektywny model biznesowy.

W czasie warsztatów W czasie warsztatów

foto: Jacek Szabela

Łódzkie Dni Informatyki, organizowane przez Politechnikę Łódzką, ICT Polska Centralna Klaster i Uniwersytet Łódzki zgromadziły studentów, uczniów szkół średnich i specjalistów z branży ICT, którzy wypełnili sale wykładowe i laboratoria. Na program złożyło się niemal 100 różnego rodzaju spotkań: wykładów, paneli i warsztatów prowadzonych przez praktyków z branży IT. Miejscem tych interesujących spotkań był na Politechnice Łódzkiej Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Centrum Technologii Informatycznych, a na Uniwersytecie Łódzkim Wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki. Poruszone zostały najszybciej rozwijające się obszary informatyki – takie jak np. Internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, aplikacje mobilne, gry komputerowe czy praca w chmurze.

Jednym z ważnych elementów ŁDI była możliwość spotkania z przedstawicielami największych pracodawców branży IT z Klastra i poznania ich oferty staży i pracy.

Integralną częścią wydarzenia była też ścieżka junior, czyli specjalnie przygotowana propozycja warsztatów dla młodych adeptów informatyki. Uczniowie ze szkół średnich z Łodzi i regionu uczyli się m.in. programowania, animacji i tworzenia gier komputerowych, a także mogli odwiedzić nowoczesne laboratoria w Centrum Technologii Informatycznych PŁ.

Program wydarzenia www.lodzkiedniinformatyki.pl

Łódzkie Dni Informatyki 2018 zostały objęte patronatem honorowym przez: Ministra Cyfryzacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Partnerami Łódzkich Dni Informatyki są: Miasto Łódź https://uml.lodz.pl/, Młodzi w Łodzi https://mlodziwlodzi.pl/ oraz Województwo Łódzkie https://www.lodzkie.pl

 

 

Logo partnera ŁDI Logo partnera ŁDI
Logo partnera ŁDI Logo partnera ŁDI
Logo partnera ŁDI Logo partnera ŁDI

Wykład prezesa UKE Marcina Cichego