Dotacje dla studentów

23-04-2019

W konkursie "Łódź naukowa Łódź akademicka 2019" Urząd Miasta Łodzi przyznał dotacje organizacjom pozarządowym związanym ze szkolnictwem wyższym.

Z Politechniką Łódzką związane są 3 wnioski z 15, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 244 900 zł . Dotację na realizację projektów otrzymali :

  • Fundacja Politechniki Łódzkiej - Prezentacja osiągnięć naukowych studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zrzeszonych w Student Chapter of the American Chemical Society Rubber Division połączona z nawiązaniem współpracy z Centrum naukowo badawczym firmy TRINSEO (Niemcy) – 22 301,00 zł
  • Fundacja Promovendi - Udział Zespołu Iron Warriors w zawodach superoszczędnych pojazdów Pisaralla Pisimmalle 2019 – 20 980,00 zł
  • Fundacja Miasto Projekt - Generative Urban Small Turbine – 16 714,00 zł

Projekty objęte dotacją będą realizowane do 30 listopada 2019 r.