Doktoraty honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza

21-03-2019

 

Profesor Jan Awrejcewicz, wybitny specjalista w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej, uznany nauczyciel akademicki szeregu pokoleń studentów, wśród nich wielu pracowników naukowych, został doktorem honoris causa polskiej i ukraińskiej uczelni.

Kielecka uczelnia nadała tę najwyższą godność akademicką po raz 19. Naukowiec z Politechniki Łódzkiej otrzymał ją na mocy decyzji Senatu podjętej na wniosek Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Prof. Jan Awrejcewicz i promotor doktoratu prof. Andrzej Radowicz Prof. Jan Awrejcewicz i promotor doktoratu prof. Andrzej Radowicz

foto: Miłosz Pindur

Doktorat hc Politechniki Świętokrzyskiej

Kielecka uczelnia nadała tę najwyższą godność akademicką po raz 19. Naukowiec z Politechniki Łódzkiej otrzymał ją na mocy decyzji Senatu podjętej na wniosek Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Promotorem był prof. Andrzej Radowicz z Katedry Mechaniki. Laudację wygłosił prof. Zbigniew Koruba, kierownik Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia. Wymieniając osiągnięcia prof. Awrejcewicza zwrócił uwagę na bliskie kontakty naukowe Profesora z Politechniką Świętokrzyską. Swoje wystąpienie kończył słowami: Mając na uwadze gruntowne wykształcenie filozoficzne Profesora Jana Awrejcewicza, nie mogę oprzeć się pokusie odwołania się do Sokratesa, który własne poglądy przekazywał swoim uczniom, a kolejnym pokoleniom znane już były tylko z ich relacji. Zapewne stąd znana jest z historii liczna grupa uczniów stale otaczająca wielkiego filozofa. Abstrahując od przepaści, jaka dzieli starożytność od dzisiejszej epoki cywilizacji informatycznej i sztucznej inteligencji, sposób utrwalania poglądów i osiągnięć nauczyciela-mistrza poprzez prace i działalność Jego uczniów nie traci na aktualności. Jestem głęboko przekonany, że liczni uczniowie Pana Profesora przekażą osiągnięcia swojego Mistrza następnym pokoleniom.

Po ceremonii nadania godności i tytułu doktora honoris causa prof. Jan Awrejcewicz wygłosił wykład poświęcony dynamice chaotycznej nanopowłoki.

Doktorat hc Politechniki Charkowskiej

Niespełna dwa tygodnie po uroczystości w Kielcach, prof. Jan Awrejcewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa nadany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny „Politechnika Charkowska”. O jego przyznanie wnioskował the Institute of Education and Science in Engineering and Physics.

 

Na Politechnice Charkowskiej, od lewej: prof. Łukasz Kaczmarek (PŁ), Honorary Rector prof.  Leonid L. Tovazhinyanskyy, DHC prof. Jan Awrejcewicz, prof. Lidiya Kurpa, rector prof. Yevgen I. Sokol, prof. Oleksiy Larin, prof. Yuri Mikhlin Na Politechnice Charkowskiej, od lewej: prof. Łukasz Kaczmarek (PŁ), Honorary Rector prof. Leonid L. Tovazhinyanskyy, DHC prof. Jan Awrejcewicz, prof. Lidiya Kurpa, rector prof. Yevgen I. Sokol, prof. Oleksiy Larin, prof. Yuri Mikhlin

Profesor Jan Awrejcewicz

całe życie zawodowe związany jest z Politechniką Łódzką. Obecnie jest kierownikiem Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Tytuły i stopnie naukowe zdobywał w latach: stopień doktora w dyscyplinie mechanika - 1981 rok, habilitacja -1990, tytuł profesora - 1994 rok.

Profesor wypromował 24 doktorów. Jego prace badawcze obejmują zagadnienia szeroko rozumianej mechaniki. Dorobek naukowy profesora obejmuje blisko 800 publikacji w czasopismach naukowych, 50 monografii, 2 podręczniki, 26 redakcji zbiorów prac, 17 książek pokonferencyjnych, 27 wydań renomowanych czasopism oraz 10 prac zwartych. Owocem prowadzonych badań są oryginalne publikacje w czasopismach i monografiach w kraju i za granicą, a wiele opracowanych rozwiązań zostało wdrożonych w praktyce przemysłowej. Szczególne osiągnięcia z zakresu biomechaniki inżynierskiej dotyczyły prekursorskich prac związanych z naprężeniami i odkształceniami układu kostno-szkieletowego, a także kilku organów ludzkich, dzięki czemu udało się opracować nowy wszczep części lędźwiowej kręgosłupa i nowe stenty wewnątrznaczyniowe.

Pozycję specjalisty profesor Jan Awrejcewicz budował nie tylko w Polsce, ale również w czasie bardzo licznych staży zagranicznych, realizowanych dzięki grantom, między innymi z Fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji Japanese Society for the Promotion of Science, NATO Grant, Stypendium Central European University itd. Profesor był lub jest członkiem komitetów PAN, m.in.: Komitetu Mechaniki, Komitetu Budowy Maszyn, Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów. Ponadto pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, zaś drugą kadencję jest członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jest także członkiem korespondentem PAN.

Dokonania profesora zostały docenione i uhonorowane wieloma nagrodami, m.in.: nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie prestiżową nagrodą Alexandra von Humboldta, Nagrodą Fulbrighta, Nagrodą Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Nagrodą Ministére de l’Educition national, de la recherche et de la technologie.