Dofinansowanie dla najlepszych

21-10-2019

W programie Najlepsi z najlepszych! 4.0. wspierającym aktywność naukową wybitnie uzdolnionych studentów aż 8 projektów z Politechniki Łódzkiej uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dzięki temu młodzi naukowcy będą mogli wziąć udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach.

Zespół Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenił 167 ofert, z których 117 otrzyma wsparcie w wysokości ponad 16 milionów złotych. Z tej kwoty niemal 1 315 000 zł trafi do Politechniki Łódzkiej.

Wśród wyróżnionych projektów są takie, które uzyskały już wsparcie w poprzednich edycjach. Kilka, które opisujemy szerzej, pojawiło się po raz pierwszy.

Projekty dofinansowane kolejny raz

Do rozwijanych, udoskonalanych i nagradzanych już wcześniej ministerialnym wsparciem należą prace studentów związane z budową samochodu napędzanego energią słoneczną, bolidu przejeżdżającego setki kilometrów na kropli paliwa, pojazdu napędzanego energią chemiczną, a także projektowaniem mikroturbin. Dofinansowanie przyznano dla projektów:

  • Modernizacja drugiego polskiego samochodu elektrycznego napędzanego energią słoneczną Eagle Two i start w mistrzostwach świata Bridgestone World Solar Challenge 2019 w Australii (319 851 zł)
  • Rozwój projektu super-oszczędnego bolidu Eco Arrow 3.1, biorącego udział w międzynarodowych zawodach typu Ecomarathon oraz udział członków zespołu w międzynarodowej konferencji naukowej (169 050 zł)
  • Polska mikroturbina wiatrowa dla terenów zurbanizowanych (220 000 zł)
  • Reakcja chemiczna jako siła napędowa pojazdu - reprezentacja Polski w międzynarodowych konkursach Chem-E Car (213 097,50 zł)
  • System współpracy robotów heterogenicznych o wysokim stopniu autonomii (150 000 zł)

Debiuty

Po raz pierwszy wśród najlepszych znalazły się

  • Inteligentne ule” - opracowanie algorytmów dla pszczelarstwa precyzyjnego (50 000 zł). Był on już nagradzany w wielu konkursach, a jak studenci napisali na facebooku 7 października – nasza aplikacja ułatwiająca zarządzanie pasieką w wersji testowej właśnie sprawdzana jest przez zespół Google. Już wkrótce, aplikacja będzie dostępna do pobrania za darmo w Google Play Store. O tym projekcie pisało ŻU nr 148.
  • Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny interakcji człowiek – komputer. (142 264,71 zł).

Projekt jest inicjatywą Studenckiego Koła Naukowego UbiCOMP, grupy zajmującej się badaniami w obszarach: human-computer interaction (HCI) i przetwarzanie bez granic (ubiquitous computing). Dofinansowanie przeznaczone będzie na udział w międzynarodowej konferencji naukowej UbiComp 2019 w Londynie oraz w ACM CHI 2020 w Honolulu, największej i najbardziej prestiżowej w dziedzinie interakcji człowiek-komputer.

Na konferencję UbiComp studenci przygotowali komunikaty plakatowe poświęcone ramieniu robotycznemu do walki z arachnofobią oraz wizualizacji danych przemysłowych z użyciem rozszerzonej rzeczywistości. Na konferencję w Honolulu zgłosili artykuły na tak atrakcyjne tematy jak: interaktywne stanowisko do treningu golfowego dla amatorów, system GATOR - środowisko dynamicznej edycji tekstów przy użyciu mowy i gestów oraz kontrola obsługi urządzeń mobilnych podczas aktywności fizycznej. Studenci pPlanują także komunikaty poświęcone: interfejsowi wibracyjnej odpowiedzi haptycznej (czuciowej) dla narządów szyi i głowy, zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości podczas przeprowadzania doświadczeń chemicznych, projektowaniu interkacji człowieka z komputerem za pomocą gestów.

  • Optymalizacja procesu przetwórstwa biokompozytów polimerowych o podwyższonym potencjale degradacyjnym napełnionych hydrofobizowanymi włóknami celulozy. Przygotowanie merytoryczne do złożenia wniosku o stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium im. prof. Barbary Skargi (46 200 zł). Dofinansowanie otrzyma mgr inż. Stefan Cichosz, który o swoich badaniach mówi - Od dłuższego czasu w zespole dr hab. inż. Anny Masek, prof. PŁ zajmujemy się zamianą powszechnie stosowanych składników tworzyw sztucznych na ich naturalne odpowiedniki. W moich badaniach do wzmocnienia tworzyw sztucznych wykorzystuję naturalne i biodegradowalne włókna celulozy. Dzięki temu stworzony materiał zachowuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, ale jednocześnie, przez ilość dodanego napełniacza naturalnego, możliwe staje się sterowanie jego czasem życia. W ten sposób „plastik” staje się bardziej przyjazny środowisku. W dzisiejszych czasach badania tego typu są niezwykle istotne – mamy obecnie ogromny problem z zagospodarowaniem odpadów, a generujemy ich coraz więcej. Powinniśmy dbać o naszą planetę, bo to jedyna, jaką mamy…