Dobry START doktoranta

16-06-2021

Paweł Czapski, doktorant z Politechniki Łódzkiej otrzymał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane wyróżniającym się młodym badaczom, którzy z sukcesem prowadzą ambitne prace naukowe.

Paweł Czapski jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich, prowadząc badania pod opieką prof. Tomasza Kubiaka w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym PŁ. W swojej pracy zajmuje się cienkościennymi konstrukcjami kompozytowymi wykorzystywanymi w lotnictwie, motoryzacji oraz w turbinach wiatrowych.  

Paweł Czapski lubi górskie wycieczki Paweł Czapski lubi górskie wycieczki

foto: arch. prywatne

Doktorant sprawdza jak proces technologiczny wpływa na właściwości kompozytów włóknistych (szklanych i węglowych), skupiając się nad możliwością zwiększenia sztywności i wytrzymałości tych materiałów. Analizuje przy tym naprężenia resztkowe powstające w procesie produkcji laminatu, bardzo ważny parametr wpływający na stateczność i nośność konstrukcji.

- Optymalizacja procesów produkcyjnych prowadzi do znaczącej redukcji kosztów wytwarzania. Dalsze badania będę prowadzić na University of Bath w czasie trzymiesięcznego stażu. Analizowane konstrukcje zostaną przebadane nie tylko pod kątem ich sztywności i wytrzymałości, ale również mikrostruktury – mówi Paweł Czapski.

Stypendium START to nie pierwszy sukces naukowy doktoranta. Paweł Czapski jako student IFE otrzymał Diamentowy Grant, odbył roczny staż w CERN, a w tym roku otrzymał grant NCN w konkursie Etiuda, który pozwoli sfinansować wyjazd do University of Bath.

Poza prowadzeniem badań naukowych lubi podróże, wycieczki górskie, język francuski oraz Formułę 1.