Dobry rok dla dyplomów z architektury

15-10-2019

Zdobyte nagrody to nie tylko satysfakcja dla autorów prac i ich opiekunów, ale także dowód wysokiego poziomu kształcenia prowadzonego na kierunkach architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna  w Instytucie Architektury i Urbanistyki w PŁ.

Nagrody Marszałka za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim zostały przyznane w XX edycji konkursu. Wyłoniono 10 laureatów w kategorii prac habilitacyjnych (1), doktorskich (4) i magisterskich (5), którzy reprezentują: PŁ, UŁ, UMed, ASP oraz Akademię Muzyczną.

W kategorii prac doktorskich nagrodę otrzymali dr inż. arch. Joanna Matuszewska i dr inż. arch. Wojciech Pardała. Praca doktorska Joanny Matuszewskiej jest analizą działalności malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej, architektoniczno-urbanistycznej oraz dydaktycznej łódzkiego powojennego artysty i architekta Stefana Krygiera (1923-1997). Monografia została przygotowana pod kierunkiem prof. arch. Marka Pabicha.

Praca doktorska Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym dr. inż. arch. Wojciecha Pardały, została zrealizowana pod opieką prof. arch. Jana Salma i dr. arch. Włodzimierza Witkowskiego jako opiekuna pomocniczego. Monografia skupiła się na zespole unikatowych w Europie, drewnianych modernistycznych budynków letniskowych, które zachowały się miedzy innymi w podłódzkiej Kolumnie.

Nagroda dla Krzysztofa Jędrzejewskiego w konkursie Architektura Betonowa 2019 Nagroda dla Krzysztofa Jędrzejewskiego w konkursie Architektura Betonowa 2019

Nagrodę Marszałka otrzymała też praca mgr inż. Moniki Motylskiej, dyplomantki z gospodarki przestrzennej, a obecnie doktorantki. Jej tematem było studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa. Praca zwraca uwagę na problem niedostatecznej i niewłaściwej ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego. Opiekunem naukowym dyplomantki był dr arch. Włodzimierz Witkowski. Praca była wcześniej wyróżniona w konkursie Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wśród sukcesów dyplomatów należy także wymienić wyróżnienie dla mgr. inż. Oskara Kowalczyka w ogólnopolskim konkursie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Absolwent gospodarki przestrzennej i obecny doktorant przygotował pracę Metody waloryzacji dziedzictwa kulturowego w historycznych układach ruralistycznych. Diagnoza stanu istniejącego i możliwości poprawy, której opiekunem był dr arch. Włodzimierz Witkowski.

Kolejna główna nagroda została przyznana w prestiżowym konkursie Architektura Betonowa 2019. W ogólnopolskiej rywalizacji zwyciężył mgr inż. arch. Krzysztof Jędrzejewski, autor pracy dyplomowej 4 Freedoms – Muzeum w Nowym Jorku, której promotorem był prof. arch. Marek Pabich. Konkurs, który miał już swoją 20. edycję, organizowany jest przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.