Dobre miejsce PŁ w EngiRank

13-03-2020

Fundacja Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System – FRSE przygotowała pierwszą edycję EngiRank – zestawienia oceniającego i klasyfikującego uczelnie kształcące inżynierów. Ranking jest wynikiem analizy 81 instytucji szkolnictwa wyższego o silnym profilu „inżynieria i technologia” w 13 krajach europejskich: Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Politechnika Łódzka znalazła się w tym zestawieniu na szóstym miejscu ex aequo z Politechniką Wrocławską. Z polskich uczelni wyżej są Politechnika Warszawska zajmująca pierwsze miejsce i będąca na drugim miejscu Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie.

W rankingu wzięto pod uwagę pięć kryteriów: efektywność prac naukowych (20 proc. ), innowacje (35 proc.), jakość nauczania (20 proc.), prestiż (5 proc.) oraz umiędzynarodowienie (20 proc.).

Politechnika łódzka zajęła w podkryteriach następujące miejsca:

  • jakość kształcenia - 6. miejsce w zestawieniu ogólnym i 4. wśród polskich uczelni,
  • umiędzynarodowienie - 15. miejsce w zestawieniu ogólnym i 3. wśród polskich uczelni,
  • innowacje - 11. miejsce w zestawieniu ogólnym i 5. wśród polskich uczelni,
  • efektywność prac naukowych - 20. miejsce w zestawieniu ogólnym i 7. wśród polskich uczelni.

W zestawieniu analizującym obszary kształcenia Politechnika Łódzka wśród 101 badanych uczelni zajęła 3. miejsce w dziedzinie elektrotechnika, elektronika oraz informatyka - najwyższe z Polskich uczelni. Na 3. miejscu sklasyfikowano także budownictwo z PŁ w zestawieniu 47 uczelni.