Dla utalentowanej informatycznie młodzieży

12-12-2018

Rusza Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego powstaną zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (z klas IV-VIII) i średnich. Sygnatariuszem umowy podpisanej 11 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji był prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, która stoi na czele konsorcjum pięciu najlepszych uczelni w kraju i trzech organizacji pozarządowych.

 

 

Fundusze zostaną przeznaczone na podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie.

- Przygotujemy półtora tysiąca osób, które staną się filarami projektu dla swoich uczniów, przewodnikami po cyfrowym świecie. Dzięki wiedzy i atrakcyjnym formom jej przekazania, ciekawym formom zajęć i wyzwaniom stawianym uczniom - 12 tysięcy młodych mistrzów informatycznych, często z małych miejscowości, będzie mogło rozwijać swoje umiejętności i zrobi pierwsze kroki w informatycznej karierze - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Rektor prof. Wiak podkreśla, że uczniów powinna cechować otwartość i kreatywność, bowiem istotą projektu jest odejście od edukacji pasywnej na rzecz kształcenia projektowego. – Chcemy by część warsztatów odbywała się na terenie uczelni i by młodzież miała kontakt z nauczycielami akademickimi, ale również ze studentami. Naszymi partnerami są: Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza. W realizacji zadań jakie sobie postawiliśmy wezmą także udział organizacje pozarządowe, wspierające rozwój edukacji cyfrowej, są to: Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej oraz Stowarzyszenie I love math. Atrakcyjność projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego zwiększy m.in. rywalizacja uczestników kół informatycznych w zawodach i konkursach informatycznychmówi prof. Sławomir Wiak.

W dłuższej perspektywie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, dzięki świetnym polskim programistom pomoże w rozwoju gospodarczym, ułatwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla wielu dziedzin życia i gospodarki.

Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaznacza - Efektem działania tego programu będzie aktywizacja uzdolnionej informatycznie młodzieży, pobudzanie kreatywności, promowanie współpracy zespołowej w ramach Kół informatycznych. Spodziewamy się także kolejnych sukcesów młodych informatyków i programistów w międzynarodowych konkursach i olimpiadach informatycznych. Mamy w tej dziedzinie wieloletnie sukcesy. W takich konkursach nasza młodzież osiąga zawsze świetne wyniki.