Dla innowacji w mołdawskich uczelniach

17-03-2023

Od stycznia 2023 r. Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ uczestniczy w polsko-rumuńsko-mołdawskim konsorcjum realizującym projekt edukacyjny Erasmus+. Tytuł projektu Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses w zasadzie opisuje jego główne cele. Partnerzy z krajów UE będa wspierać rozwój innowacyjnej edukacji w kraju spoza obszaru Unii, przekazując najlepsze praktyki i doświadczenie.

 

 

Liderem projektu jest Politechnika w Bukareszcie (Universitatea Politehnica din București)., a koordynatorem jego polskiej części jest dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, prof. PŁ z Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju. Jak wyjaśnia naukowiec

- Założeniem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu studiów licencjackich na kierunku biznes i administracja w pięciu mołdawskich uczelniach. Celem tego programu jest rozwój umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM). Realizowanie idei STEAM jest we współczesnej edukacji bardzo ważne, bowiem tworzy szeroką perspektywę poszerzania wiedzy niezbędnej przy realizacji projektów, dodatkowo, wzbogacając ją o aspekty kreatywności. Oczekiwanym rezultatem projektu jest wzrost znaczenia edukacji przez dopasowanie oferty dydaktycznej uczelni do potrzeb otoczenia biznesowego w Mołdawii.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską (European Education and Culture Executive Agency) w ramach akcji Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, wartość projektu, który będzie realizowany do grudnia 2025 r. wynosi prawie 720 tysięcy euro.