Diamentowy Grant

22-11-2017

W szóstej edycji programu Diamentowy Grant przyznano stypendia 83 uzdolnionym studentom-naukowcom. Finansowanie na projekty badawcze otrzymało czterech studentów z Politechniki Łódzkiej.

Laureatami są: Dominik Banat, Paweł Czapski, Piotr Dominik Rakowski – wszyscy trzej z Wydziału Mechanicznego oraz Szymon Wojciech Żaczek z Wydziału Chemicznego. Reprezentują oni nauki techniczne, w których grant otrzymało w sumie 27 osób.

Dominik Banat

Dominik Banat Dominik Banat

foto: arch.

Jest doktorantem na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn. Realizuje program Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania, której założeniem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora w ramach indywidualnego, przyśpieszonego toku studiów. Jego naukowym mentorem jest dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ. O swojej działalności naukowej, którą rozpoczął już podczas studiów inżynierskich na kierunku Mechanical Engineering and Applied Computer Science mówi – Przez 3 lata brałem udział w realizacji projektu badawczego prowadzonego w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Uzyskałem wyniki, które stały się obiektem zainteresowań grona naukowców oraz przemysłu. Prezentowałem je na licznych konferencjach, w tym w Lozannie na konferencji Junior Euromat 2016. W dorobku publikacyjnym mam artykuły w czasopismach z prestiżowej listy Filadelfijskiej.

W ramach Diamentowego Grantu planuje podjąć pracę nad zaawanasowaną analizą numeryczną mechanizmów zniszczenia w konstrukcjach cienkościennych. - Analiza dotyczyć będzie nowoczesnych materiałów GLARE, wykorzystywanych m.in. w przemyśle lotniczym – tłumaczy cel pracy. - Symulacja komputerowa zostanie przeprowadzona z wykorzystanie złożonego modelowania w metodzie elementów skończonych przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów procesu zniszczenia. Planowana analiza i optymalizacja zaawansowanych konstrukcji kompozytowych zawiera ogromny potencjał badawczy i ma istotne znaczenie dla rozwoju przemysłu.

Dominik Banat ma również pozanaukowe pasje. - Jestem miłośnikiem sportu. Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem każdego dnia. Zimą jestem fanem snowboardingu, latem uprawiam sporty wodne. Lubię się rozwijać, dlatego w wolnym czasie czytam książki o tematyce ekonomicznej i psychologicznej.

Paweł Czapski. Paweł Czapski.

foto: arch. prywatne

Paweł Czapski

Jest studentem II roku studiów magisterskich Advanced Mechanical Engineering prowadzonych na IFE. Obecnie odbywa roczny staż w Europejskim Centrum Badań Jądrowych, CERN w Szwajcarii. Swoją przyszłość zawodową wiąże z pracą naukowo – badawczą. Jego praca doceniona Diamentowym Grantem związana jest z modelowaniem numerycznym procesu produkcji laminatów włóknistych oraz sprawdzeniem jak proces technologiczny wpływa na właściwości materiału. Badania mają na celu określenie wpływu procesu na sztywność produkowanych konstrukcji (np. absorbery energii lub elementy nośne w różnych strukturach).

Diamentowy Grant wręcza wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Diamentowy Grant wręcza wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

foto: źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Rakowski

Jest doktorantem. Grant został przyznany na projekt Suwmiarka 6D - Uniwersalne ramię pomiarowe do pomiarów w przestrzeni 6D o powszechnym zastosowaniu warsztatowym.

Jak mówi - Ma być to przyrząd umożliwiający pomiar gabarytów w trzech kierunkach (X,Y,Z) oraz kątów wokół tych osi. Ma spełniać jednocześnie funkcję suwmiarki elektronicznej, kątomierza, przyrządu do pomiaru wielkości średnic elementów walcowych i tym podobnych. Na rynku urządzeń pomiarowych ma zapełnić lukę powstałą pomiędzy podstawowymi przyrządami pomiarowymi, a wyspecjalizowanymi maszynami metrologicznymi. Współczesne cyfrowe przyrządy pomiarowe cechują się dokładnością wyższą o rząd wielkości od urządzeń analogowych. Ich decydującą zaletą w przypadku bardziej skomplikowanych pomiarów jest łatwość odczytu danych. Te cechy jednoznacznie wskazują kierunek rozwoju narzędzi metrologicznych i na tej właśnie drodze szukam rozwiązania postawionego problemu.

Jego opiekunem naukowym na czas pracy nad doktoratem, zbieżnym merytorycznie z tematem grantu jest prof. Leszek Podsędkowski.

Diamentowy Grant wręcza wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Diamentowy Grant wręcza wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

foto: foto: źródło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szymon Żaczek

Jest doktorantem, inżynierem chemii budowlanej, tytuł magistra otrzymał studiując na specjalizacji chemia medyczna. Jest autorem trzech publikacji z listy filadelfijskiej. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Diamentowy Grant otrzymał na badania dotyczące otrzymywania styrenu (będącego jednym z najpowszechniej wykorzystywanych substratów do produkcji materiałów polimerowych) z odnawialnego surowca naturalnego – glukozy. W ramach otrzymanego grantu, przeprowadzi badania poszerzające stan wiedzy na temat katalizowania reakcji chemicznych w naturze. Ponadto, podejmie próby „poprawienia” natury – tj. będzie się starał przeprojektować naturalnie występujący enzym, by w wydajniejszy sposób zwiększał on szybkość reakcji. W tym celu wykorzysta najnowsze osiągnięcia chemii obliczeniowej i modelowania molekularnego.