Chatboty pod patronatem Accenture

25-06-2018

W ramach zajęć Modelowanie i analiza systemów informatycznych studenci informatyki opracowali chatboty, czyli programy komputerowe prowadzące konwersację z użytkownikiem, pomocne w obsłudze sklepu internetowego. Projekty zostały zrealizowane w ramach współpracy partnerów z Klastra ICT Polska Centralna - Politechniki Łódzkiej oraz firmy Accenture, giganta z sektora doradztwa i IT.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej zdecydował się nawiązać współpracę z firmą zewnętrzną, aby stworzyć studentom możliwość udziału w projektach deweloperskich, przypominających te rozwijane na rynku komercyjnym. Z kolei firma Accenture wyszła z pomysłem zaimplementowania chatbotów pomagających w obsłudze pewnego katalogu produktów.

- Tak też zrodził się pomysł, aby studenci pierwszego roku studiów magisterskich z informatyki, pracowali w grupach nad kompleksowym systemem pozwalającym operować na pewnym zakresie strony Amazon i poprzez rozmowę z potencjalnym klientem, doradzić mu w wyborze bądź znaleźć konkretny produkt – wyjaśnił Rafał Włodarski, prowadzący zajęcia. Jak dodaje - Proces tworzenia zadania zakładał przejście przez klasyczne fazy projektu informatycznego (trwający kilka tygodni design rozwiązania, implementacja i testowanie), a studenci odgrywali jasno wydzielone role w zespołach, takie jak: project manager, architekt, UX designer (user experience), deweloper (twórca oprogramowania) czy integrator.

Minimum rozwiązania to systemy składające się z okienka rozmowy w przeglądarce, silnika IBM Watson do obsługi języka naturalnego i nierelacyjnej bazy danych do przechowywania historii rozmów oraz generowania statystyk. Ponadto studenci mieli opracować zestaw metryk pozwalający na ocenienie wydajności i przyjazności w użytkowaniu chatbota. Pod koniec semestru przygotowane rozwiązania były wzajemnie testowane.

Projekty studentów zostały zaprezentowane 19 czerwca, na ostatnich zajęciach. Brał w nich udział przedstawiciel firmy Accenture – Wojciech Walczak, który powiedział - Ze swojej strony oceniam bardzo dobrze te zajęcia - studenci byli bardzo zainteresowani tematyką i świetnie zrealizowali stawiane przed nimi zadania. Cieszę się też, że udało się zrealizować projekt idący w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie. Sami studenci są zadowoleni z takiej formy zajęć, czyli możliwości symulacji projektów tworzonych w korporacjach.