Certyfikaty „Studia z przyszłością”

08-05-2018

W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego trzy rodzaje studiów prowadzonych na dwóch wydziałach Politechniki Łódzkiej otrzymały certyfikat „Studia z Przyszłością”Program akredytacji „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów zgodnych z potrzebami rynku pracy.

 

Wydział Chemiczny

Certyfikat „Studia z przyszłością” otrzymał nowy kierunek studiów inżynierskich Advanced Biobased and Bioinspired Materials – ABIOM. Program uruchomiony w 2018 roku na Wydziale Chemicznym we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego realizowany jest wyłącznie w języku angielskim.

Studenci ABIOM uczą się projektować nowe materiały Studenci ABIOM uczą się projektować nowe materiały

foto: Witold Waliszewski

- Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą chemię, biologię, medycynę, fizykę i nauki techniczne. Przekazują wiedzę o innowacyjnych procesach technologicznych wykorzystujących surowce odnawialne. Studenci uczą się jak projektować, wytwarzać oraz analizować właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym. Atutem programu są także zajęcia realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, takich jak Project Based Learning oraz Design Thinking w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami – mówi dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prodziekan ds. kształcenia Wydziału.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Uznanie kapituły konkursu zyskały efekty kształcenia i metody nauczania zaproponowane przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności na kierunku technologia kosmetyków na studiach drugiego stopnia oraz Studia III stopnia dla innowacyjnej gospodarki – doktorat wdrożeniowy. Studiom na kierunku technologia kosmetyków został dodatkowo przyznany Laur Innowacyjności.

Certyfikat i Laur Innowacyjności dla studiów na BiNoŻ Certyfikat i Laur Innowacyjności dla studiów na BiNoŻ

foto: Małgorzata Bryszewska

- Jak uzasadniają organizatorzy konkursu, wyróżnienie to otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które - w opinii ekspertów – wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikatowe rozwiązania w zakresie infrastruktury i technologii wspierających proces dydaktyczny – informuje dr inż. Małgorzata Bryszewska, dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Podstaw Chemii Żywności.

Studenci kierunku technologia kosmetyków mają bliski kontakt z firmami. Na zdjęciu obok studentka trzymająca Certyfikat i Laur Innowacyjności ma nałożoną na twarz maseczkę.

Recepturę maseczki oczyszczającej z glinką zieloną studentka przygotowała w ramach magisterskiej pracy dyplomowej wykonywanej we współpracy z Elfa Pharm, firmą produkującą kosmetyki – mówi dyrektor dr inż. Małgorzata Bryszewska.