Centrum Kompetencji 5G

28-02-2020

Wdrożenie technologii 5G w województwie łódzkim oraz utworzenie Portalu Komunikacyjnego 5G było tematem naukowej konferencji zorganizowanej przez Politechnikę Łódzką oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

W spotkaniu, które odbyło się 27 lutego w Politechnice Łódzkiej wzięła udział liczna grupa pracowników uczelni, przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu oraz administracji. Obecny był marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy.

Goście konferencji (od prawej):  prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak Goście konferencji (od prawej): prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak

foto: Jacek Szabela

Rektor prof. Sławomir Wiak, otwierając konferencję podkreślił, że sieć badawcza 5G na terenie kampusu uczelni jest właśnie budowana, a jej oddanie zaplanowano na połowę maja. Trwają także prace związane z budynkiem pasywnym, w którym znajdzie miejsce siedziba Centrum Nowych Technologii 5G. Od lutego tego roku działa w uczelni nowa jednostka - Centrum Kompetencji 5G Politechniki Łódzkiej skupiające dużą grupę ekspertów. W ramach Centrum powstał Portal Komunikacyjny 5G. Całość jest współfinansowana w kwocie 750 tys. zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a wkład Politechniki Łódzkiej na ten cel wyniósł 250 tys. zł. Dyrektorem Centrum jest prof. Sławomir Wiak, a jego zastępcą dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. PŁ.

Rektor zaprosił marszałka Schreibera do Centrum, pokazując specjalistyczną pracownię grafiki komputerowej i wirtualnej rzeczywistości oraz sprzęt zgromadzony w serwerowni. Zaprezentował też Portal Informacyjno-Komunikacyjny 5G, mówiąc o jego przeznaczeniu - Ludzie boją się 5G i w tym sensie chcemy pełnić rolę edukacyjną, upowszechniać wiedzę na temat tej technologii, a jednocześnie wskazać np. jej znaczenie dla gospodarki 4.0, czy rozwoju społeczeństwa. Do tego celu powstała ogólnie dostępna część portalu. Druga, zamknięta część, jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć technologię 5G do swoich produktów czy usług, dla projektów studenckich i do prowadzenia szkoleń.

Marszałek Grzegorz Schreiber mówił o znaczeniu nowych technologii dla województwa łódzkiego - Łódź jest rekomendowana przez Ministra Cyfryzacji jako pierwsze miasto do pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Musimy zachować ten pionierski charakter. Współpraca z Politechniką Łódzką jest szczególne istotna z punktu widzenia oczekiwań społeczności lokalnej. Portal umożliwia kontakt ze społeczeństwem, pomaga rozwiać wątpliwości, które budzi każda nowa technologia.

W konferencji wystąpili eksperci związani z Centrum Kompetencji 5G. Dr hab. Sławomir Hausman, prof. PŁ mówił o szansach jakie stwarza sieć 5G np. w kontekście przemysłu 4.0, czy wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości (VR) i internetu rzeczy (IoT). Prof. Paweł Strumiłło przedstawił możliwości nowej technologii dla rozwoju systemów wspomagania osób z niepełnosprawnością wzroku. O systemach antenowych mówił dr hab. inż. Łukasz Januszkiewicz, dr inż. Piotr Korbel przedstawił kluczowe zastosowania technologii 5G, a dr inż. Stanisław Starzak opowiedział o infrastrukturze sieciowej. Portal 5G zademonstrował dr inż. Grzegorz Zwoliński.

Polecamy lekturę wielu ciekawych artykułów na stronie https://centrumkompetencji5g.pl.