Błażej Witkowski, Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn

  System neutralizacji wrogich dronów

2023-04-21
Pola konkursu Droniada
SKN Robotyków

Studenckie Koło Naukowe Robotyków działające na Wydziale Mechanicznym realizuje projekty i przedsięwzięcia związane z robotami mobilnymi i medycznymi. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca dronom, czyli bezzałogowym statkom powietrznym (BSP) ze względu na miniaturyzację podzespołów elektronicznych oraz zwiększone zapotrzebowanie na tego typu urządzenia.