System neutralizacji wrogich dronów

21-04-2023

Studenckie Koło Naukowe Robotyków działające na Wydziale Mechanicznym realizuje projekty i przedsięwzięcia związane z robotami mobilnymi i medycznymi. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca dronom, czyli bezzałogowym statkom powietrznym (BSP) ze względu na miniaturyzację podzespołów elektronicznych oraz zwiększone zapotrzebowanie na tego typu urządzenia.

Od ponad pięciu lat w kole prowadzony jest projekt mający na celu stworzenie wyspecjalizowanej bezzałogowej jednostki latającej typu VTOL tilt-rotor do zastosowań w ratownictwie górskim. W projekcie tym udało się opracować technologię silników ze zmiennym skokiem śmigła, która jest istotna w naszych najnowszych badaniach związanych z dronami.

Pola konkursu Droniada Pola konkursu Droniada

foto: SKN Robotyków

W związku z obecną sytuacją wojenną oraz wysokim poziomem zaawansowania bezzałogowych statków powietrznych m.in. wykorzystywanych w celach militarnych, istnieje zapotrzebowanie na rozwiązanie do zwalczania nieprzyjacielskich BSP znajdujących się w pobliżu miejsc infrastruktury krytycznej, takich jak lotniska i bazy wojskowe. Tym samym powstał pomysł wykorzystania opracowanej przez studentów konstrukcji.

Dzięki zastosowaniu technologii zmiennego skoku śmigła można uzyskać odpowiednie parametry startu i lotu. Pozostałymi atutami proponowanego rozwiązania sa dużo większe prędkości oraz dobra zwrotność i dynamika. Zwiększa to możliwości naszego BSP w zwalczaniu małych i szybkich dronów.

Projekt „Innowacyjny system neutralizacji wrogich dronów”, który został dofinansowany w konkursie Studenckie koła naukowe tworzą innowacje obejmie również montaż dowolnego urządzenia symulującego broń do zwalczania innych bezzałogowych statków powietrznych. Przeprowadzane będą badania oraz testy pozwalające określić celność oraz skuteczność, a co za tym idzie oszacować efektywność rozwiązania.

Jako urządzenie wykonawcze może zostać zamontowany model broni Air Soft Gun, bądź inne rozwiązanie neutralizujące obrane obiekty. Będzie to idealnym punktem wyjścia do dalszego rozwoju i skonstruowania w przyszłości pocisków pozwalających na unieszkodliwienie wrogich BSP.

W ramach projektu opracowany zostanie również system wizyjny pozwalający z pomocą sztucznej inteligencji wspomagać celowanie i śledzenie. Będzie on dobrym podłożem do modyfikacji i stworzenia rozwiązania mogącego poradzić sobie bez operatora.

Multidyscyplinary zespół skupiony w Kole Robotyków pracujący nad projektem składa się ze specjalistów różnych dziedzin – głównie studentów kierunku automatyka i robotyka, co pozwala na kompleksowe opracowywanie rozwiązań.

Projekt przygotowała i będzie realizowała grupa studentów z SKN Robotyki: Dawid Pietrasiak, Krzysztof Rakoca, Piotr Rosiak, Patryk Skwierczyński i Jakub Staniszewski. Główną opiekę merytoryczną sprawuje prof. Leszek Podsędkowski z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn.