Bioplastik na Horyzoncie

04-11-2019

„Opracowanie i wdrożenie zrównoważonych rozwiązań w produkcji i stosowaniu bioplastiku w celu ochrony środowiska lądowego i morskiego w Europie” – to tytuł projektu i jednocześnie wielkie wyzwanie dla wszystkich, którym leży na sercu stan środowiska, szczególnie wód w wymiarze globalnym.

 

 

Wielokrotnie dyskutowaliśmy o gospodarce tworzywami sztucznymi. Okazuje się, że coraz częściej możemy mówić o ich zaletach (elastyczność, antyseptyczność, jednorazowość, stosunkowo niewielka masa, łatwość w transporcie etc.) oraz wyeliminowaniu ich wad (okres rozkładu, trudności z utylizacją, zagrożenia dla fauny, problemy z tzw. mikroplastikiem). Dzieje się tak za sprawą tzw. bioplastików, czyli materiałów nowej generacji wykorzystujących zaawansowane bioprocesy oraz szeroką paletę bazowych surowców produkcyjnych. Wchodzą tu w grę algi, bakterie, otręby, celuloza, resztki poprodukcyjne warzyw i owoców oraz inne odpady organiczne.

Bio-Plastik Europe

Przed zespołem projektowym WIPOŚ w składzie: prof. Liliana Krzystek - kierownik projektu, dr Radosław Ślęzak, a także prof. Ewa Liwarska-Bizukojć z WBAIŚ pojawiła się perspektywa niezwykle obiecujących badań.

... ...

Kluczowe dla przedsięwzięcia obszary to biodegradowalność oraz ekotoksyczność. Tymi właśnie obszarami zajmą się nasi naukowcy. Wraz z paneuropejskim konsorcjum akademicko - biznesowym będą oni mieli okazję w projekcie, którego skrótowa nazwa brzmi Bio-Plastik Europe, przeznaczyć na prace badawcze i wdrożeniowe ponad milion euro z prestiżowego programu Horyzont 2020. W ten sposób włączą się aktywnie w obszar tematyczny - „Łączenie korzyści gospodarczych i środowiskowych - Circular Economy”.

Długofalowo projekt koncentruje się na strategiach zrównoważonego rozwoju i rozwiązaniach dotyczących produktów biologicznych. Nadrzędnym celem jest racjonalizacja strategii produkcji i użytkowania tworzyw sztucznych. W skład konsorcjum wchodzą naukowcy i przedsiębiorcy z Niemiec, Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Finlandii, Austrii, Hiszpanii i Belgii.

Ważnym efektem prac zespołów badawczych będzie innowacyjny projekt produktu i modele biznesowe, ułatwiające wydajne strategie i rozwiązania w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu - w tym zapewnienie bezpieczeństwa materiałów pochodzących z recyklingu. Szczególny nacisk położony jest tu na materiały wykorzystywane do produkcji zabawek i opakowań artykułów spożywczych.

Zgodnie ze strategią UE dotyczącą międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji oraz celem, jakim jest zachęcenie państw trzecich do zastosowań najnowocześniejszych rozwiązań – skład europejskiego konsorcjum uzupełnia partner z Malezji. Jak wiadomo państwa Azji Południowo – Wschodniej oraz wód Pacyfiku to obszar szczególnej skali problemów związanych z zanieczyszczeniem plastikiem. Zagraża to wielu niepowtarzalnym ekosystemom oraz globalnej bioróżnorodności.

Kick off meeting

W dniach 28-29 października 2019 r. w Hamburgu odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerów biorących udział w projekcie Bioplastik Europe. Gospodarzem spotkania był koordynator projektu Hamburg University of Applied Sciences (HAW- Hamburg). Celem kick off meeting było omówienie kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu. - Lider projektu prof. Walter Leal Filho przedstawił zadania i plany projektu, wspierające kształtowanie polityki, innowacji i transferu technologii, a zogniskowane na opracowaniu i wdrożeniu zrównoważonych rozwiązań w produkcji i stosowaniu bioplastiku celem ochrony środowiska lądowego i morskiego w Europie – mówi prof. Liliana Krzystek. - Szczegółowe prezentacje przedstawili liderzy poszczególnych zadań. Wszelkie aspekty związane z działaniami, za które są odpowiedzialni poszczególni partnerzy były przedyskutowane, a wątpliwości wyjaśniane. W dyskusji uczestniczyły przedstawicielki Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Silvia Maltagliati i Nila Petralli. Odbyło się również otwarte spotkanie z przedstawicielami firm i organizacji pozarządowych zaangażowanych społecznie.