Barbara Konarzewska, Dział Rozwoju Uczelni, Łódzki Klaster ICT

  Luka pokoleniowa – problem dla uczelni i biznesu

W czasie dyskusji
Barbara Konarzewska

Coraz bardziej zaawansowany wiek kadry naukowej pracującej w uczelni i brak młodych ludzi zainteresowanych pracą akademicką może, w nieodległej perspektywie, doprowadzić do zmniejszenia się liczby studentów. W ślad za tym będzie też mniej specjalistów niezbędnych dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.