Badania natury pracy w postpandemicznej przyszłości

17-12-2021

Na Politechnice Łódzkiej powstanie laboratorium badawczo-dydaktyczne wykorzystujące okulografię (śledzenie aktywności wzrokowej): RobOKOp-LAB. Na ten cel Samorząd Województwa Łódzkiego przyznał uczelni 385 tysięcy dofinansowania.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, który podpisał umowę z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Schreiberem wyjaśnia

- Laboratorium stanie się częścią centrum badań interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi. Jego utworzenie kosztować będzie 515 tysięcy. Pozostałą kwotę zapewni Politechnika Łódzka. To nowocześnie wyposażone miejsce stanie się naszych „okiem” patrzącym w przyszłość, w której środowisko pracy staje się w wielu branżach coraz bardziej cyfrowe. W laboratorium będą prowadzone badania nad naturą i sposobami wykonywania pracy w nadchodzącej przyszłości. Obserwujemy zmiany naszych nawyków, szczególnie teraz, gdy w dużej części przeszliśmy na pracę zdalną. Rutynowe wykonywanie pracy zmienia się w różnym stopniu, zależy to od branży – np. jest szczególnie widoczne w sektorze związanym z ICT. Zmiana nawyków wiąże się również z rodzajem wykonywanej pracy oraz z tym czy pracujemy sami, czy też w zespole. Musimy zatem spojrzeć na ten problem kompleksowo, tak by nasza aktywność zawodowa była efektywna i bezpieczna w zupełnie nowych warunkach w przyszłości, w tym także po pandemii.

W laboratorium prowadzone będą badania dotyczące różnych aspektów pracy wymagającej interakcji z systemami cyberfizycznymi. Obejmą one m.in. rozwój i współpracę z interaktywnymi środowiskami, symulacje innowacyjnych przestrzeni pracy, tworzenie inteligentnych interfejsów użytkownika oraz systemów interaktywnych dla osób o specjalnych potrzebach. Podjęcie zagadnień związanych z dostosowywaniem środowisk roboczych do zupełnie nowej rzeczywistości postpandemicznej jest konieczne także po to, aby firmom, instytucjom oraz pracownikom z naszego regionu umożliwić dalszy rozwój i zwiększenie konkurencyjności rynkowej.

Dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ, prorektor ds. kształcenia PŁ i pomysłodawca przedsięwzięcia zaznacza

- Opracowane przez nas rozwiązania będą wykorzystywane od przestrzeni biurowych, czy przemysłowych począwszy, przez służbę zdrowia i urządzenia medyczne, wspomaganie profesjonalnego i amatorskiego sportu, po pracę zdalną i hybrydową, w tym w okresach zagrożenia epidemicznego.