Badaczka z PŁ pokieruje pracami komitetu PAN

19-04-2024

Prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ została jednomyślnie wybrana Przewodniczącą Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2024-2027. Inaugurujące posiedzenie odbyło się 18 kwietnia w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pani Profesor jest pierwszą kobietą, której powierzono tę funkcję.

 

 

Wybór na przewodniczą Komitetu to duży sukces prof. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. Nauki o zarządzaniu i jakości reprezentowane są przez szerokie środowisko. Dyscyplina ta była ewaluowana na ponad 50 polskich uczelniach i należy do najliczniej reprezentowanych w środowisku akademickim. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN działa od 1969 roku. Cieszy się dużą popularnością, bowiem na jedno z 30 miejsc w Komitecie kandydowało 12 osób.

Prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska jest profesorem nauk ekonomicznych. To wybitna naukowczyni, której głównym nurtem badań jest zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie sektora high-tech i relacje międzyorganizacyjne: kooperacja i koopetycja. W ostatnim czasie skupia się też na problemie waloryzacji wiedzy szeroko rozumianej w badaniach. Jak podkreśla - Jest to proces tworzenia społecznej i gospodarczej wartości z wiedzy. Łączy się w nim różne obszary i sektory oraz przekształcanie danych, wiedzę fachową i wyniki badań w zrównoważone produkty, usługi, rozwiązania i polityki oparte na wiedzy, które przynoszą społeczeństwu korzyści, zgodnie z zaleceniami Rady UE z 2022 r.

Pani Profesor na pierwszym posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN przedstawiła program działań. Jak mówi

- Podkreśliłam przede wszystkim szerokie wsparcie działalności naukowej w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości przez stworzenie mapy trendów i luk badawczych w poszczególnych subdyscyplinach. Wskazałam potrzebę rozwoju barometru zarządzania, będącego oceną bieżącego stanu badań w obszarze nauk o zarządzaniu na poszczególnych uczelniach. Będziemy też kontynuować konkursy na najlepsze prace naukowe oraz intensyfikować współpracę z organizacjami naukowymi, uczelniami zagranicznymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ważny jest też rozwój Akademii Zarządzania przez realizację mini wykładów, warsztatów, podcastów, które będą upowszechniane w środowisku. Popularyzacja nauki stymuluje innowacje i rozwój społeczeństwa, może zainspirować młodych ludzi do wyboru kariery naukowej.

Władze Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN: przewodnicząca: prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka), zastępcy - prof. Ewa Stańczyk-Hugiet (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Piotr Wachowiak (SGH), członkowie Prezydium - prof. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).