Ascetyzm formy jako źródło odnowy

04-11-2021

Absolwentka architektury za projekt term na Kanale Mazurskim otrzymała główną nagrodę konkursu „Architektura Betonowa”.

To prestiżowe wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem betonu przyznano już po raz XXII.

Mgr inż. arch. Estera Cłapińska pracę „Ascetyzm formy jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim” wykonała pod opieką dr hab. inż. arch. Bartosza Hungera, prof. PŁ z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

makieta term makieta term

foto: Estera Cłapińska

Praca ta została uznana za najlepszą przez jury konkursu złożone z architektów z różnych polskich uczelni oraz przedstawiciela stowarzyszenia skupiającego producentów cementu.

Ideą konkursu jest eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze. Estera Cłapińska w swojej pracy przedstawiła koncepcję architektoniczną współczesnych Term - zlokalizowanych na Kanale Mazurskim, przy wykorzystaniu reliktów murów nieukończonej śluzy wodnej Leśniewo Górne.

Jak mówi - Pomysł na projekt zrodził się z potrzeby stworzenia enklawy, miejsca ucieczki od nadmiaru bodźców, na których działanie wystawiony jest współczesny człowiek. Pełna tajemnicy, monumentalna konstrukcja, ukryta w pięknym krajobrazie Mazur, zdaje się być do tego miejscem idealnym.

Termy wykonane w konstrukcji żelbetowej składają się z dwóch budynków połączonych szklanym łącznikiem położonym nad pozostałością koryta kanału.

- Budynek główny zorganizowany wokół murów śluzy, został ukryty pod ziemią aby w żaden sposób nie konkurować z zastanym obiektem i krajobrazem. Mieści się w nim apodyterium, kompleks basenów, strefa saun, tepidaria i tężnie. Sercem projektu jest wnętrze komory wodnej z głównym basenem termalnym.

Autorka zaprojektowała też drogi dojazdowe oraz parking.