Artur Kaużyński, Katedra Zarządzania

  Przetwarzanie tekstu naturalnego i słowosieci

2021-07-12
Od lewej: inż. Jan Makary Fryczak, dr hab. inż. Karol Marek Klimczak, prof. PŁ i mgr inż. Artur Kaużyński
arch. prywatne

Na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji powstał zespół, którego celem jest integracja danych o działalności przedsiębiorstw i ich wykorzystanie do uczenia maszynowego. Wykonanie projektu wymaga połączenia teorii finansów z językoznawstwem oraz wykorzystania komputerowych metod automatycznego przetwarzania tekstu.