Anna Marzec, Instytut Technologii Polimerów i Barwników