Anna Diowksz, Instytut Technologii Fermentacjii i Mikrobiologii

  (Bio)Różnorodność pieczywa w centrum zainteresowań badawczych

2023-11-22
Pieczywo na zakwasie, różne rodzaje
Anna Diowksz

Dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią fermentacji, ze szczególnym uwzględnieniem technologii doskonalenia produkcji pieczywa. Jest m.in. autorką rozdziału „Traditional Polish Breads” umieszczonego w książce „Traditional European Breads” opublikowanej w 2023 roku przez wydawnictwo Springer.

Ta publikacja skłoniła „Życie Uczelni” do rozmowy z prof. Anną Diowksz na temat roli pieczywa w diecie i technologii jego produkcji na zakwasie, a także o efektach współpracy w projekcie COST o akronimie SOURDOMICS pomiędzy ośrodkami naukowymi zajmującymi się zakwasami, w którym Pani Profesor reprezentowała Polskę w Komitecie Zarządzającym.