Aneta Tomczak, Instytut Architektury i Urbanistyki

  Nagrody za pracę dyplomową studenta architektury

2023-11-21
Fragment nagrodzonej pracy. Autor inż. arch. Adam Miziołek, promotor dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak

Student kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ został laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii oraz laureatem Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w edycji 2023.