Akademicy z PŁ

10-12-2021

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało na początku grudnia nowych członków rzeczywistych i korespondentów. W gronie członków rzeczywistych jest prof. Jan Awrejcewicz, kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym, członek korespondent PAN od 2016 roku.

W Wydziale IV Nauk Technicznych PAN są również dwaj uczeni z naszej. Prof. Tomasz Kapitaniak kierujący Katedrą Dynamiki Maszyn jest od 2020 roku członkiem rzeczywistym PAN,  a od 2013 roku był członkiem korespondentem PAN. Członkiem korespondentem PAN od 2016 r. jest prof. Andrzej Bartoszewicz, dyrektor Instytutu Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.