Adolfo Poma Bernaola, ICRI-BioM

  COVID-19: pojawienie się mechanizmu adaptacyjnego w wariantach SARS-CoV-2

2021-12-06
Dr. Adolfo Poma Bernaola, Group Leader – Computational Chemistry. ICRI-BioM

W czasie, gdy rozważa się kwestię trzeciej dawki szczepionki dla wszystkich, badania z wykorzystaniem zaawansowanych symulacji komputerowych i mikroskopów sił atomowych ujawniły bardziej stabilne - a zatem trudniejsze do przerwania - wiązania wariantów SARS-CoV-2 z receptorami w naszych komórkach. W połączeniu z utratą powinowactwa niektórych przeciwciał do kolczastych białek S wariantu, wyniki te nasuwają pytanie o dostosowanie szczepionki do wariantów zamiast podawania trzeciej dawki istniejących szczepionek.

(tłumaczenie oryginalnego tekstu autora)

   COVID-19: Emergence of an adaptive mechanism in SARS-CoV-2 variants which enhances viral attachment

2021-12-01
Dr. Adolfo Poma Bernaola, Group Leader – Computational Chemistry. ICRI-BioM

At a time when the question of a third dose of vaccine for all is on the table, research using advanced computer simulations and atomic force microscope has revealed more stable—and therefore more difficult to break—bindings of SARS-CoV-2 variants to receptors in our cells. Combined with the loss of affinity of some antibodies for variant spike proteins, these results beg the question of adapting the vaccine to the variants rather than administering a third dose of existing vaccines.