70 lat Katedry Włókien Sztucznych

28-02-2020

Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki - Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy Katedry pamiętają o swojej historii oraz o osobach, które tę wspaniałą przeszłość tworzyły, są jednak mocno osadzeni w teraźniejszości i jej realiach, prowadząc badania ściśle związane ze współczesnymi problemami nauki.

Twórcą Katedry Technologii Włókien Sztucznych i Syntetycznych PŁ był prof. Atanazy Boryniec, który zorganizował nową jednostkę już w 1949 roku i kierował nią nieprzerwanie aż do swojej śmierci w 1963 r. Prof. Atanazy Boryniec był naukowcem-praktykiem, który przyszedł na uczelnię z doświadczeniem wyniesionym z przemysłu, dlatego też prace badawcze prowadzone pod jego kierunkiem miały zawsze charakter aplikacyjny. Miał też swój wkład w rozwój Wydziału Włókienniczego, którego był dziekanem w latach 1954 – 1962.

Po śmierci prof. Atanazego Boryńca Katedrą Włókien Sztucznych kierowali kolejno: prof. Tadeusz Skwarski, prof. Bogumił Łaszkiewicz, dr hab. Jadwiga Bucheńska i dr hab. Piotr Kulpiński.

nanowłókna celulozowe nanowłókna celulozowe

Przez 70 lat swojej działalności Katedra wypromowała około tysiąca magistrów inżynierów i inżynierów oraz 23 doktorów nauk technicznych, kilkoro z nich zrobiło habilitację, paru otrzymało stopień naukowy profesora zwyczajnego.

Niewątpliwie częścią sukcesu Katedry była i jest owocna współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W wielu przypadkach współpraca ta przyniosła Katedrze wymierne korzyści nie tylko w postaci wspólnych publikacji naukowych i patentów, ale również w postaci wyposażenia w nowoczesną aparaturę badawczą. Do ważniejszych zagranicznych ośrodków, z którymi prowadzono wspólne badania należą takie amerykańskie uczelnie jak University of Michigan w Ann Arbor, University of Washington w Seattle oraz North Carolina State University, a także Hokkaido University w Japonii, University of Jos w Nigerii oraz Akzo Nobel Co. w Szwecji, czy też University of Athens w Grecji.

Pracownicy Katedry prowadzą badania ściśle związane ze współczesnymi problemami nauki. Obecnie ich zainteresowania naukowe obejmują szeroki zakres tematyki. To między innymi szeroko pojęte biomateriały i biotekstylia, funkcjonalizacja tekstyliów, włókna sztuczne, kompozytowe i o właściwościach specjalnych (luminescencyjne, przewodzące, antybakteryjne itp.), antybakteryjne i antygrzybiczne wykończenie wyrobów tekstylnych z zastosowaniem między innymi nanocząstek srebra i ditlenku tytanu, nanowłókna wytwarzane zarówno w polimerów naturalnych jak i syntetycznych, hydrożele jako sztuczne organy, hydrożele i dozymetry tekstylne 2D, wykończalnictwo tekstyliów, techniki i technologie druku.

Osiągnięcia Katedry to efekt zaangażowania i atmosfery współpracy, a także posiadanego zaplecza laboratoryjnego.

Wbrew niektórym opiniom, włókiennictwo jest bardzo trudną i interdyscyplinarną dziedziną naukową. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest jedyną w swoim rodzaju. To nie tylko używana na co dzień odzież, czy wyroby włókiennicze niezbędne w życiu codziennym, to również materiały kompozytowe i tekstylia stosowane do celów technicznych. W wielu przypadkach ułatwiają pracę i często ratują życie. Trudno więc zrozumieć decyzję o skreśleniu włókiennictwa z listy dziedzin naukowych. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że włókiennictwo w Polsce upadło, bowiem tylko w województwie łódzkim jest zatrudnionych w tym przemyśle około 20 tysięcy osób, a przemysł ten przynosi ok. 4 proc. PKB.